Del artikel Print
Nyt klimaværktøj til erhvervslivet

Nyt klimaværktøj til erhvervslivet

Et nyt interaktivt værktøj skal hjælpe virksomheder med klimasikringen, så de undgår tab og produktionsstop, hvis ulykken skulle ske.


Det kan være slemt nok i sig selv, at få kælderen fyldt med vand efter et skybrud eller at få revet taget af carporten i en stærk storm.
Men hvis et ekstremt regnvejr eller en storm rammer en fabrik eller virksomhed, kan det have meget store konsekvenser.

"Når en virksomhed bliver ramt af for eksempel et skybrud, kan den være tvunget til at stoppe produktionen og risikerer dermed også at tabe af kunder og miste omsætning. Derfor lancerer Naturstyrelsen nu et klimaværktøj, som er direkte målrettet de erhvervsdrivende" siger Kåre Svarre Jakobsen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Det nye interaktive klimaværktøj har fået navnet ErhvervsWizard og gennemgår de fleste scenarier, som fremtidens ændrede klima kan forårsage på en virksomhed og viser løsninger til klimasikring.
Det er lige fra faren ved store snemængder på et fladt tag til risikoen ved oversvømmelser fra kloakken under skybrud.

Kæmpe tab ved produktionsstop
Det nye værktøj er finansieret af Naturstyrelsen, Dansk Industri og Branchefællesskabet DI Byggematerialer. Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut har bidraget til udviklingen.

"Løsningerne til at klimasikre sin ejendom er på markedet, så muligheden for at klimasikre sin virksomhed er til stede i dag. Og vores mål er, at hjælpe virksomhederne til så vidt muligt at undgå dyre vejrskader før de opstår. Vores råd til virksomhederne er, at de skal vurdere, hvad de kan risikere at blive udsat for og sætte ind hvor de synes det giver mening"
siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Ideen er, at de erhvervsdrivende kan bruge ErvervsWizarden som et inspirationsværktøj og se, hvor det giver mening at sikre virksomheden bedre.

"ErhvervsWizarden er nem og overskuelig at bruge, og det giver mening at tjekke sin virksomhed igennem, uanset om man er en lille håndværkervirksomhed med få ansatte eller en stor fabrik med et omfattende produktionsapparat" siger Kåre Svarre Jakobsen.
  
Brancheforeningen Forsikring & Pension vurderer, at erhvervslivet mistede 100 millioner kroner i tabt produktion efter skybruddene i sommeren 2011. Hertil kommer erstatninger til erhvervsdrivende på 3,2 milliarder kroner for de umiddelbare skader.