Del artikel Print
Boligområder klimatilpasser

Boligområder klimatilpasser

Efter en række uheldige episoder med oversvømmelser og lignende har flere boligselskaber nu fået etableret forskellige former for beredskabsplaner i tilfælde af skybrud.

De forgangne år er boligselskaberne, særligt i hovedstadsområdet, blevet taget på sengen ved skybrudsepisoder. Således er flere områder blevet udsat for kortere og længerevarende oversvømmelser til stor gene for områdets beboere.

For at imødegå den slags situationer har boligorganisationer med en større administration, såsom Boligforeningen AAB, KAB, Boligkontoret Danmark og Domea, ifølge rådgivningsfirmaet Willis nu etableret 'skybrudsplaner'.
Hos boligforeningen AAB, der blev hårdt ramt af skybrud sidste år, er man i fuld gang med at lave en handlingsplan til brug for afdelingsbestyrelserne, hvor man skridt for skridt beskriver, hvordan man lokalt bør forholde sig ved skybrud. I beredskabsplanen kan man eksempelvis finde navnene på de store skadeservicefirmaer, som AAB samarbejder med. Og der ligger brevskabeloner klar, hvis beboerne skal varsles om, at de er nødt til at tømme deres kælderrum. Som led i den større forebyggelsesindsats gennemgår AAB desuden samtlige 110 boligafdelinger rent teknisk for at se, hvad der skal til for at forhindre skybrud.

Kundedirektør Margrete Pump, KAB, beretter om lignende tiltag. Her er man i gang med at forebygge ved blandt andet at installere højtvandslukkere, tætne fundamenter og vinduespartier, så vandet får svært ved at trænge ind i bygningerne.

"Vi kan ikke garantere hundrede procent, at vandet alligevel ikke kommer ind i bygningerne. Men vi har en beredskabsplan med instrukser om, hvad vi gør før, under og efter et skybrud. Belært af 2011-erfaringerne har vi etableret en krisestab, som personalet i afdelingerne kan ringe direkte til på et særligt telefonnummer, hvor en række af vores egne eksperter inden for jura, bygge og teknik og andet står til rådighed med vejledning for personalet," siger hun.

Alene KAB anmeldte skader for 70 millioner kroner til forsikringsselskabet efter skybruddet i Københavns-området sidste sommer.

Kilde: Boligen