Marts

Skole forbereder sig på ekstremregn

29. marts 2012
Lokal Afledning af Regnvand (LAR) skal spare Hillerød Østby for oversvømmelser. Grønnevang Skole skal være udstillingsvindue for nye regnvandsløsninger.

Ny fælles europæisk portal om klimatilpasning

28. marts 2012
Det europæiske miljøagentur har netop lanceret en fælles klimatilpasningsportal, som skal bistå medlemslandene i klimatilpasningsarbejdet. Portalen er oprettet på initiativ fra Europakommissionen.

Bliv god til at udarbejde en klimatilpasningsplan

27. marts 2012
KL og Naturstyrelsen laver i samarbejde et projekt om handlingsplaner for klimatilpasning, som alle kommuner inviteres til at deltage i.

Langt flere stormfloder vil ramme København om 100 år

27. marts 2012
Nyt notat fra DMI og GEUS viser, at en 400-års stormfold vil forekomme hvert eller hvert andet år i København om 100 år. Resten af Danmark vil også være ramt af det stigende havniveau, men med store regionale forskelle.

Aarhus sætter en prop i åen

6. marts 2012
Aarhus Kommune klimatilpasser byen ved at sætte en prop i åen. Et sluseanlæg ved havnen skal sikre mod fremtidige oversvømmelse.

Stevns klimasikrer vandløb

5. marts 2012
Stevns Kommune vil forhindre oversvømmelse af offentlige vandløb med en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner.
Viser 1 - 6 ud af 6