Del artikel Print
Roskilde sætter ind mod oversvømmelser

Roskilde sætter ind mod oversvømmelser

Roskilde Kommune er gået i gang med en klimatilpasningsplan og har valgt Orbicon som rådgiver i processen. Nu skal kommunens værdier sikres mod fremtidige oversvømmelser.

De seneste somres skybrud har, som i mange andre dele af landet, ført til mange skader i Roskilde Kommune. Nu vil kommunen sikre sine økonomiske, sociale, miljømæssige og historiske værdier mod klimaforandringer. Midlet er en kortlægning og klimatilpasningsplan.

Kommunen forventer at få et samlet billede af risiko og konsekvens for kommunens værdier ved hjælp af computermodeller og klimascenarier. Orbicons kortlægning skal hjælpe til at prioritere indsatser og økonomi.

Nogle områder i kommunen er i særlig risiko for oversvømmelser, da de ligger lavt i terrænet. Områder der tidligere har været udsat for markante oversvømmelser og områder med for eksempel særlige historiske værdier vil være i søgelyset, når der skal klimatilpasses.

"Den historiske bykerne ligger godt i forhold til øgede vandmasser. Beliggende højt, med skrånende belægninger, hvor vandet kan løbe af - og en stor park til nedsivning af regnvand fra Roskilde Domkirke på byens højeste punkt. Men det er stadig en udfordring for kloaksystemet at beskytte de historiske værdier i krypter og kældre mod vand. Vikingeskibsmuseets beliggenhed på kanten af fjorden er også en udfordring, når vandet fra Kattegat presses ind i fjorden, fortæller chefkonsulent for miljø i Roskilde Kommune, Hans Christian Jensen.

En kortlægning af hvilke områder og værdier der skal sikres, er derfor essential. Kortlægningen vil omfatte mennesker, værdier, miljø og samfund.

"Vi giver Roskilde Kommune en udvidet vurdering, der ikke isoleret beskriver de økonomiske, men også beskriver de sociale, samfunds- og miljømæssige konsekvenser. Herved giver vi en mere nuanceret risikovurdering og et bedre beslutningsgrundlag i forhold til oversvømmelsernes
samlede påvirkninger i kommunen. Vi laver en prioritering af indsatsområderne og et økonomisk overslag over forebyggelsen," fortæller Anne Steensen Blicher fra Orbicon.

Ifølge Hans Christian Jensen, forventer kommunen at det samlede værdikort kan give politikerne det rette beslutningsgrundlag til at skabe en beredskabs- og prioriteringsplan for hele vandkredsløbet i kommunen, for både kloakker, regnvandssystem, vandløb og havet.


Kilder: Orbicon og Roskilde Kommune