Del artikel Print
Gratis faskiner til Brøndby-borgere

Gratis faskiner til Brøndby-borgere

Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget til borgere, som selv nedsiver regnvand på egen grund, skaber ikke nok handling. Brøndby Forsyning og Orbicon konkluderer i nyt projekt, at der skal en mere målrettet indsats til for at få succes med faskinerne.

Flere kommuner har forsøgt at få borgerne til at etablere faskiner og nedsive regnvand på egen grund ved at tilbyde tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvis de ikke leder regnvand til kloakken. Ordningen har imidlertid vist sig at have en meget ringe effekt, og kun få procent har benyttet sig af tilbuddet. Det skriver Ingeniøren.

Derfor forsøger Brøndby Kommune i samarbejde med Brøndby Forsyning og rådgivningsvirksomheden Orbicon at gribe opgaven anderledes an. I stedet for tilbuddet om støtte til borgere, som selv etablerer de nødvendige anlæg, har man udvalgt en enkelt villavej og tilbudt ejerne af de 29 matrikler en gratis faskine eller regnvandsbede.

Af de 29 huse på villavejen er der 17, som har accepteret tilbuddet. Projektchef Søren Gabriel fra Orbicon pointerer, at valget af villavejen Lindevang er helt tilfældigt og ikke hidtil har været generet af skybrud.

"Det sjove er at gå ud et sted, hvor de ikke har problemer med vand i haverne. Det andet ville have været det letteste. Nu giver vi folk muligheden for at afkoble regnvandet for på den måde at hjælpe husejerne tættere på Brøndby Strand, som får vand ind i kældrene, når det regner kraftigt", forklarer han og mener, at det samtidig er med til at give et mere reelt billede af, hvad der skal til for at motivere husejere med almindelig interesse i problematikken.

Ideen i at afkoble husene på Lindevang er, at der ellers ved voldsomme regnskyl løber så meget vand til kloakkerne fra området, at vandet skaber oversvømmelse i andre villaejeres kældre.

Finansiering
Arbejdet finansieres af Brøndby Forsyning. Her forklarer direktør Frank Brodersen, at de samlede udgifter på 3 millioner kroner er noget højere, end hvis man blot havde udbetalt de 17 gange 25.000 kroner i afgiftstilbagebetaling.

"Det er sandt, at denne løsning er dyrere, end hvis vi bare gav husejerne penge til selv at løse det. Men vi betragter det som et demoprojekt, hvor tanken er, at husene skal vises frem for naboerne, så de kan sige "nej sikke en flot løsning - det vil vi også have", og så må de efterfølgende løse det inden for de normale økonomiske rammer," siger han og påpeger, at det i de fleste tilfælde også bør være muligt.

Hvad det lovgivningsmæssige angår, var Frank Brodersen i begyndelsen usikker på, om det lå inden for forsyningsselskabernes økonomiske rammer at investere i anlæg på borgernes egen grund.

"Til at begynde med var jeg selv i tvivl og bad forsyningsselskabets revisor undersøge sagen. Han mente dog ikke, at der var noget problem i det, fordi alternativet var, at pengene alligevel skulle bruges på udbygning af kloakkerne længere nede ved vandet," forklarer direktøren.

Søren Gabriel fra Orbicon mener, at lovgivningen på området er tvetydig og derfor skaber tvivl, og mener man bør have fokus på to ting: At den valgte løsning ikke er dyrere end andre løsninger, og at den fungerer teknisk forsvarligt. Han mener ikke, at man kan give borgerne ansvar for indkøb og installering af faskiner, hvis man vil have ordentlig udbytte af teknologien.

"Jeg tror, at hvis lokale løsninger skal udbredes til at reelt alternativ til kloakkerne, så er man nødt til at professionalisere projekterne, så det er forsyningerne, der driver dem. Min vurdering er, at hvis man vil lave professionelle løsninger, så kan det ikke gøres for de godt 20.000 kroner, man får tilbage i tilslutningsbidrag. Men det er for mig at se ikke noget problem. Det vigtigste er, at det er billigere end at forstørre kloakkerne, som er det eneste alternativ," understreger Søren Gabriel fra Orbicon.

Kilde: Ingeniøren