Del artikel Print
Vestamager tæt på sikkert mod stormflod

Vestamager tæt på sikkert mod stormflod

Syv kilometer kystdige skal beskytte Vestamager, Ørestad og Øresundsforbindelsen mod stormflod og oversvømmelser. Samtidig åbnes det naturskønne område for byens borgere.


Vandstanden stiger i havene omkring Danmark, og det vil uundgåeligt medføre en risiko for, at byområder i lavtliggende egne af landet kan blive ramt af oversvømmelser og stormflod.

Derfor er det vigtigt, at kommunerne i god tid planlægger kystsikring af de områder, som er i farezonen.

"Det er dejligt at bo tæt ved vandet, men det kan hurtigt blive en plage, hvis ikke vi sørger for at beskytte vores boliger, transportmidler og institutioner. Kystdiget på Vestamager er et rigtig fint og intelligent eksempel på den helt nødvendige klima- og kystsikring, vi skal have gennemført i Danmark, og det er nu, der skal handles. Jeg håber, at andre kommuner, der bygger nye bebyggelser i lavtliggende områder, vil studere Vestamagers kystdige nøje" siger miljøminister Ida Auken.

Miljøministeren indviede i sidste uge det nye kystdige, der skal beskytte Vestamager mod oversvømmelse.

Det nye kystdige er 5,9 meter højt og er bygget af mere end 1,4 millioner ton ren lerjord, der stammer fra Københavns Kommunes udvidelse af Kalvebod Miljøcenter. Det svarer til 80.000 læs fra en lastbil. Dermed løses to problemer på én gang: Jorden til bygning af diget er fundet lokalt, og der skabes mere plads i miljøcenteret.

Derudover er der på toppen af det gamle dige åbnet op for adgang fra Kongelunden til Kalvebodbroen, så besøgende nemt og hurtigt kan komme ud og opleve den smukke natur langs Køge Bugt.

"Store dele af Vestamager er et Natura 2000-område, og derfor har det været vigtigt at beskytte det sjældne dyreliv, der findes. Anlægsarbejdet har stået på uden for fuglenes yngletid, og der er lavet nye damme til padder og andre vandlevende dyr. Jeg synes, at resultatet er blevet meget vellykket. Det er en helt unik naturoplevelse, som endda kun ligger en kort cykeltur fra Københavns centrum" siger Ida Auken.

Før Vestamager er fuldstændig sikret, skal et mindre landdige dog gøres færdigt.

Projektet er udført af Vestamager Pumpedigelag, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Vejdirektoratet, Bella Center, Sund og Bælt A/S, By og Havn og Naturstyrelsen.