November

Tårnby vil være vandneutral i 2040

1. december 2011
TÅRNBYFORSYNING vil gå fra Lokal Afledning af Regnvand til Lokal Udnyttelse af Regnvand (LUR). Visionen er at gentænke vandforsyningen og udnytte regnvandet, inden det når kloakkerne, så der skabes plads i de trængte kloakker.

København tæt på oversvømmelse efter søndagens storm

29. november 2011
Søndagens storm pressede vandmasser fra Skagerrak og Kattegat ind i Øresund, hvor vandstanden steg til mere end 1,5m over normalen. I Nyhavn var vandet tæt på at nå over bredderne.

Videncenter for Klimatilpasning er flyttet til Naturstyrelsen

29. november 2011
Videncenter for Klimatilpasning er pr. 21. november 2011 flyttet fra Klima- og Energiministeriet til Miljøministeriet. Det sker som led i den nye regerings oprustning på klimatilpasning.

Rossby Centre Day 2011

16. november 2011
Mere usikkert klima med bedre klimamodeller og robuste svenske skove i et fremtidigt klima

London får klimatilpasningsstrategi

15. november 2011
Londons nye klimatilpasningsstrategi ”Managing risks and increasing resilience” skal sikre, at bygninger og infrastruktur forbliver beboelige, bæredygtige og økonomisk rentable.

Nye penge til forskning i klimatilpasning

15. november 2011
På finansloven for 2012 bliver der afsat 40 millioner til forskning i miljøteknologier der kan optimere klimatilpasning

Ny lovgivning på vej om klimatilpasning

11. november 2011
Klimatilpasning vil blive styrket gennem forbedret lovgivning og nye initiativer. Sådan lyder meldingen fra miljøministeren. Allerede fra december vil der ske nye tiltag.

Vandpartnerskab skal sikre klimatilpasning

11. november 2011
Nordhavn skal være stedet, hvor der udvikles og testes intelligente, fremtidssikrede vandløsninger. Københavns Kommune har afsat 0,5 millioner kroner i budgettet for 2012.

Hvide tage kan reducere behov for nedkøling

10. november 2011
I storbyen New York forvandles sorte hustage til hvide klimagevinster. De hvide tage varmes ikke op i samme grad og kan dermed være med til at nedkøle bygninger på varme sommerdage.

Kommuner behøver ny vandlovgivning for at håndtere klimaet

10. november 2011
Vandlovgivningen skal revideres. Ellers kan kommunerne ikke samarbejde optimalt om klimatilpasning på tværs af planlægningsområder og kommunegrænser, konkluderer speciale.
Viser 1 - 10 ud af 20