Del artikel Print
Borgmestre i samarbejde mod oversvømmelser af Usserød Å

Borgmestre i samarbejde mod oversvømmelser af Usserød Å

For at styrke miljøet og minimere fremtidige oversvømmelser af Usserød Å er borgmestrene i Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal blevet enige om en fælles indsats.

Usserød Å gik over sine breder ved det kraftige skybrud d. 14. august sidste år. Derfor er borgmestrene i de tre berørte kommuner gået sammen og er blevet enige om en konkret og kortsigtet indsats, som retter sig mod mere afvandingskapacitet, bedre miljø og bedre styring af Usserød Å.

"Planen er unik, fordi den går på tværs af kommunegrænser og ser Usserød Å som et fælles og samlende element for borgerne i alle tre kommuner på åens vej fra Sjælsø til Øresund over en 8 km lang strækning," oplyser Morten Slotved til Lokalavisen.

Før planen kan vedtages, skal den behandles politisk i de ansvarlige fagudvalg i kommunerne. Men de tre borgmestre, Morten Slotved, Erik Fabrin og Thomas Lykke sender et klart signal til politikerne i kommunerne om vigtigheden i at skabe fremdrift og resultater.

Planen består af syv aktionspunkter, som skal videre til politiske drøftelser:

 • En ny vision for Usserød Å med et klart defineret mål om at Usserød Å skal være et samlende værdifuldt element for borgerne i de tre kommuner.
 • Helt konkrete kortsigtede indsatser der retter sig mod både mere afvandingskapacitet, bedre miljø og bedre styring af Usserød Å. Fx.
  • etablering af dobbeltprofil på 2 km af åen
  • elektronisk styring af slusen ved Sjælsø
  • styring af afvanding fra damme
 • Mål på længere sigt, der fokuserer på kloaksystemerne og større projekter langs åen.
 • En tæt koordinering af kommunernes beredskabsindsatser i forbindelse med risiko for oversvømmelser - en fælles beredskabsplan.
 • En helt ny samarbejdsform som fokuserer på åen som en helhed på tværs af kommunegrænserne.
 • Et klart mål om at aktivt søge ekstern finansiering fra bl.a. EU for at kunne opskalere indsatsen og tage fat i nogle af de større indsatser.
 • Det konkrete arbejde sættes på skinner. Målet er, at der i sommeren 2011 foreligger en handlingsplan der adresserer organisationen, finansiering og projekter på tværs af kommunerne.

 

Kilde: Lokalavisen, d. 22. marts 2011