Marts

Implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv - Forslag til udpegning af risikoområder i høring

31. marts 2011
Miljøministeriet og kystdirektoratet har udpeget risikoområder på baggrund af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde. Det sker som en et led i implementeringen af EU´s oversvømmelsesdirektiv.

Borgmestre i samarbejde mod oversvømmelser af Usserød Å

24. marts 2011
For at styrke miljøet og minimere fremtidige oversvømmelser af Usserød Å er borgmestrene i Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal blevet enige om en fælles indsats.

Blue Spot konceptet – Udpegning af oversvømmelser på motorveje

24. marts 2011
Vejdirektoratet har deltaget i det internationale forskningsprojekt SWAMP og udpeget sårbare dele af vejnettet med Blue Spots, samt udarbejdet retningslinjer for hvordan vejene kan tilpasses.

Nyhedsbrev fra klimatilpasning

22. marts 2011
Videncenter for klimatilpasning har udsendt nyhedsbrevet "Inspiration og værktøjer på klimatilpasning.dk"

Kystplanlægger værktøj lanceret

22. marts 2011
Portalens nyeste værktøj, Kystplanlæggeren, er et screeningsværktøj, som viser en kysts fysiske forhold ved regulerbare klimaforhold.

Udsigten til et vådere klima giver dyrere husforsikring

21. marts 2011
Boligejere i kommuner med dårligt kloaknet eller i huse med kælder kan se frem til dyrere forsikringer. Det kommer i kølvandet på det voldsomme skybrud i august 2010.

Hørsholm Kommune har udarbejdet ekstremregnsrapport

21. marts 2011
På baggrund af skybruddet d. 14. august 2010 har Hørsholm Kommune udarbejdet en rapport, som samler op på de skader og problemer der opstod ved det ekstreme regnvejr.

Væsentligt større stormskader i et fremtidigt klima

14. marts 2011
På europæisk plan vil omkostningerne ved stormskader stige med 44 procent frem mod slutningen af dette århundrede som følge klimaændringerne. Danmark vil være det land hvor omkostningerne stiger mest.

Borgertopmøde i Kalundborg: Klimatilpasningen skal fremmes

11. marts 2011
500 borgere fra Kalundborg Kommune mødte op til borgertopmøde om klimatilpasning. Ni ud af ti mener, at der allerede nu skal handles og udarbejdes langsigtede planer, der tager højde for de forventede klimaforandringer.

ATV: Danmark skal eksportere vandteknologi

11. marts 2011
Akademiet for de Tekniske Videnskaber(ATV) har netop udgivet en ny rapport, som peger på, at Danmark kan skabe tusindvis af nye jobs og eksportere grøn teknologi i milliardklassen ved at sælge ud af vores viden om drikke- og spildevandshåndtering.
Viser 1 - 10 ud af 11