Del artikel Print
Klimaet trænger torsken ud af Skagerrak

Klimaet trænger torsken ud af Skagerrak

Højere vandtemperaturer om sommeren kan hæmme væksten hos torsk og betyde farvel til fisken i Skagerrak. Det skriver Ritzau

Klimaforandringer kan være skyld i, at torsken forsvinder fra Skagerrak. Vandet bliver muligvis så varmt, at det ikke længere er et godt sted for atlanterhavstorsk at vokse sig store og stærke, viser ny forskning.

Rapporten, der indeholder opmålinger af længden på 100.000 ungtorsk helt tilbage fra 1919, peger på, at torskene vokser mindre om sommeren i de år, hvor Skagerrak er varmere end normalt.

Positive og negative effekter af varmere havvand
"Vi har fundet ud af, at forårs- og sommertemperaturerne har modsat effekt på torskenes vækst", siger Leif Stige fra Oslo Universitetet, som er medforfatter til rapporten, der er blevet bragt i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskningsresultaterne peger på en positiv sammenhæng mellem havoverfladetemperaturer om foråret, hvor torsken udklækkes, og de 0-årige torsks længde. Derimod forringer varmere havoverfladetemperaturer om sommeren de 0-årige torsks længde.

De to effekter opvejer nogenlunde hinanden, men fremtidige stigninger i havtemperaturer vil sandsynligvis skubbe balancen mellem de to effekter, så den negative effekt af høje temperaturer om sommeren bliver dominerende. Klimamodeller foreskriver en stigning i overfladetemperaturen i det nordlige Skagerrak på 2-3 grader i dette århundrede.

Torskens længde relaterer sig til, hvor store overlevelseschancer torsken har og ligeledes hvor mange æg, torsken kan producere. Derfor kan længden fortælle, om hele populationens overlevelseschancer.

"Kysten ved Skagerrak bliver dårligt egnet til atlanterhavstorsk, hvis den forudberegnede stigning i sommertemperaturen fortsætter med at have størst effekt på torskens vækst", konkluderer norske og amerikanske forfattere til rapporten, der er blevet bragt i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.
 
Kilde: Ritzaus Bureau, tirsdag 18. januar 2011