Januar

Kommunernes klimatilpasning på kort

31. januar 2011
Med et nyt interaktivt kort, samler klimatilpasning.dk information om kommunernes arbejde med klimatilpasning ét sted.

Nyt klimatilpasset boligområde i Odense

28. januar 2011
Der er fokus på klimatilpasning og bæredygtighed i et nyt boligområde syvest for Odense. Regnvandskanaler- og bassiner er fremtædende elementer.

Klimaet trænger torsken ud af Skagerrak

20. januar 2011
Højere vandtemperaturer om sommeren kan hæmme væksten hos torsk og betyde farvel til fisken i Skagerrak. Det skriver Ritzau

En 4 grader varmere verden

20. januar 2011
Der er nu kun en lille chance for at den globale opvarmning holdes under 2 grader i forhold til førindustriel tid og det kan ikke udelukkes at vi har en 4 grader verden om 50 år. Det er derfor nødvendigt at gentænke hvordan vi skal klimatilpasse os.

Forskningsplatformen – Vand

20. januar 2011
Forskningsplatformen – Vand: et initiativ til at styrke dansk vandforskning både nationalt og internationalt

Udnyt haven til at genbruge regnvandet

19. januar 2011
De seneste par år har landet været påvirket af kraftig regn og fremtidens klima antyder kun mere. Det er derfor relevant at finde ud af, hvordan man som borger kan lede vandet udenom de belastede kloaksystemer. Dette skriver Lemvig Folkeblad.

Billigere håndtering af ekstremregn i København

18. januar 2011
I stedet for at udvide kloakkerne skal husejerne selv installere kælderventiler og vandet skal i højere grad styres over jorden, vurderer eksperter fra Københavns Kommunes klimatilpasningsplan. Det skriver Politiken.

Videncenter for Klimatilpasning flytter til DMI

11. januar 2011
En intern omorganisering i Klima- og Energiministeriet betyder, at Videncenter for klimatilpasning og dets medarbejdere pr. 1. januar 2011 er flyttet fra Energistyrelsen til DMI.

Et vådere og varmere klima øger risikoen for smitsomme sygdomme

6. januar 2011
Skybruddet i august fik kloakker og rensningsanlæg til at flyde over og spildevand fossede ud i gaderne, derfor blev mange syge, skriver 24timer.

Klimatilpasning af afløbssystemer og metodeafprøvning

5. januar 2011
I 2006 bad Miljøstyrelsen konsulentfirmaerne COWI og NIRAS om at undersøge mulige konsekvenser af meget voldsom nedbør eller vandstandsstigninger i Roskilde by og Aalborg/Nørresundby samt mulige tilpasningstiltag.
Viser 1 - 10 ud af 13