December

Kystbeskyttelse i Hjørring Kommune

19. december 2011
Vesterhavet udgør en alvorlig trussel mod sommerhuse langs kysten i Hjørring Kommune. Lodsejere ønsker hjælp til et sandfodringsprojekt. Kommunen vil lade de berørte grundejere mødes og diskutere fælles finansiering af projektet.

Strategisk forskning indenfor energi og klima i 2011

19. december 2011
Det Strategiske Forskningsråd har i 2011 støttet 15 projekter indenfor energi, miljøteknologi og klima. Et projekt er relateret til klimatilpasning.

Afløbsteknik handler nu også om klimatilpasning

15. december 2011
Den nye 6. udgave af bogen Afløbsteknik beskriver nu forhold som klimaændringer og klimatilpasning i relation til afløbsvand og afløbssystemer.

Tørke begrænser positive effekter af øget CO2 på plantevækst

15. december 2011
Forskere havde ventet, at øget indhold af CO2 i atmosfæren ville resultere i øget plantevækst. Men den positive effekt udebliver, viser forskning fra Risø DTU.

Ny vejledning til klimatilpasning i Wales

13. december 2011
Walisiske organisationer og virksomheder får nu hjælp til at klimatilpasse sig med vejledningen Preparation for a changing climate fra regeringen i Wales. Vejledningen skal være med til at sikre, at klimatilpasning integreres i beslutningsprocesser.

Her får du styr på fakta om klimaforandringer

8. december 2011
Center for Klimaforskning i Norge og britiske UKCIP præsenterer på let overskuelig måde fakta om klimaforandringerne på to hjemmesider.

AMO hæver temperaturen og havet

7. december 2011
En del af temperaturstigningen i Danmark de sidste 30 år har en naturlig årsag i en 60-90 års svingning i havtemperaturen i Atlanterhavet.

Klimasårbarhed på kommunalt niveau

6. december 2011
CARAVAN projektet har udviklet et interaktivt kortlægnings- værktøj, der belyser potentielle samfundsmæssige effekter af klimaændringer lokalt i Norden

Skandinavisk samarbejde om klimatilpasning på tværs af grænser

5. december 2011
Kommuner, regioner, universiteter og statslige myndigheder i Sverige, Norge og Danmark samarbejder om klimatilpasning i projekt Hav møder Land.

IPCC udgiver særrapport om ekstremvejr

2. december 2011
Ekstremt vejr bliver endnu mere ekstremt i fremtiden, og vi bør derfor blive bedre til at håndtere det. Det er hovedbudskabet på klimapanelet IPCC´s topmøde i Sydafrika. Klimapanelet har for nyligt udgivet en særrapport om ekstremvejr.
Viser 1 - 10 ud af 14