Del artikel Print
Unikt tværkommunalt samarbejde på vej

Unikt tværkommunalt samarbejde på vej

Efter de ekstreme regnmængder i august er tre kommuner i Nordsjælland nu gået sammen om, at gå klimaforandringerne i møde. Et nyt tværkommunalt og tværpolitisk samarbejde er i støbeskeen.

De tre nordsjællandske kommuner, der nu i fællesskab vil arbejde på at tilpasse sig klimaforandringerne, er Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Kommunerne har nemlig erkendt, at ingen af dem alene kan løse de problemer, som borgerne står over for i en tid med mere og mere ekstremt vejr, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Unikt tværkommunalt samarbejde
Midt i august måned fik Nordsjælland nemlig også en forsmag på hvad fremtidens klima kan byde på. Det fik borgmesteren i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen (S), til at invitere sine naboborgmestre, Erik Fabrin (V) fra Rudersdal og Morten Slotved (K) fra Hørsholm til et møde, hvor der skulle tales om oversvømmelser og klimatilpasning.

- Nu hvor begivenhederne er kommet lidt på afstand, gør man klogt i at se på, hvordan vi i fællesskab fremover kan blive bedre til at håndtere et uvejr og dermed reducere risikoen for voldsomme oversvømmelser. Vi havde næppe
kunnet undgå oversvømmelser med de regnmængder, der faldt den pågældende lørdag, men der vil også i de kommende år være dage med voldsomme regnmængder, og der er det vigtigt, at vi handler i fællesskab. Vandet kender ikke til kommunegrænser, og det tager vi nu konsekvensen af og laver en fælles beredskabsplan, siger Thomas Lykke Pedersen til Frederiksborg Amt Avis.

Mødet resulterede i en aftale om et fælles kommunalt samarbejde om at gå klimaforandringerne i møde. Dette skal bl.a. ske gennem en fælles beredskabsplan, som en arbejdsgruppe nu skal udarbejde. På kortere sigt, skal arbejdsgruppen gøre rede for hvilke initiativer kommunerne kan iværksætte hurtigst muligt. Arbejdet skal være færdigt den 1. marts 2011, hvor borgmestrene igen sætter sig sammen.

Helhedsorienteret planlægning
Udover at tilpasse sig fremtidens klima, skal kommunerne også sikre en god vandkvalitet i kommunernes fælles åer og vandløb. Dette lovkrav vil de tre kommuner også arbejde sammen om at opfylde. Kommunerne vil tænke vandkvalitet ind i arbejdet med håndteringen af fremtidens større mængder ekstremregn, og dermed arbejde mod en mere helhedsorienteret planlægning af vandområdet.

- Vi skal koordinere og løfte i flok, hvis det skal batte - og tænke på tværs af kommunegrænserne. Derfor går vi nu sammen, og det tror jeg faktisk er helt unikt i dansk kommunal sammenhæng, siger Hørsholms borgmester, Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.

Kommunikationen mellem kommuner og regering skal styrkes
De tre borgmestre blev enige om, at arbejdet med klimatilpasning skal styrkes gennem bedre kommunikation mellem kommuner og regering. Derfor har de tre kommuner inviteret klimaministeren på et besøg i løbet af efteråret.

- Det er en klar forventning hos borgerne i kommunerne, at staten og kommunerne samarbejder om løsninger på de fælles udfordringer, som de ændrede klimaforhold medfører, påpeger borgmester i Rudersdal, Erik Fabrin.


Kilde: Frederiksborg Amts Avis den 23. september, sektion 1, side 3.