Del artikel Print
Historisk kloakrør i København omlægges

Historisk kloakrør i København omlægges

I forbindelse med metrobyggeriet ved Enghave Plads er det nødvendigt at omlægge et af Danmarks største kloakrør, som er 120 år gammelt. Det skriver Politiken

Belvedere-ledningen, som kloakrøret kaldes, blev håndbygget i 1890'erne af danske bygningsarbejdere. Røret, der har en diameter på knap 3 meter er stadig funktionsdygtigt og afleder fortsat vandet fra de voldsomme regnskyl, som bliver mere og mere hyppige i disse år, sammen med spildevandet fra de københavnske lejligheder.

Belvedere-ledningen skærer imidlertid lige igennem det område på Enghave Plads, hvor der skal ligge en station på Metro-cityringen. Derfor får ledningen en ny linjeføring uden om metrostationen ligesom et virvar af elkabler, fjernvarmerør og telefonledninger omlægges.

Nye firkantede rør
På den nye strækning støber man ikke betonrørene på stedet som man gjorde for hundrede år siden. I stedet lægges store firkantede rør af færdige betonelementer fra Tyskland med dimensionerne 4 x 2,55 meter - altså rundt regnet en kapacitetsforøgelse på ca. 40%, der forhåbentligt er nok til at tage presset fra fremtidens øgede regnmængder.

- Når der er pres på det Københavnske kloaknet, er Belvedere-røret altså helt fyldt til randen med vand, fortæller anlægschef i Københavns Energi Morten Elton Jensen.

Røret kan lede, hvad der svarer til indholdet i to lastbil-betonkanoner i sekundet.

Historisk interesse

Byarkæologerne på Københavns Bymuseum har på forhånd sagt, at der ikke er noget for dem at komme efter under Enghave Plads, da der formentlig ingen spor er af Absalons København. Til gengæld har beboerne i området foreslået, at et stykke af røret, som Morten Elton Jensen kalder 'kloaksystemets arvesølv', kan sættes op på pladsen som et historisk monument.

Og på den nærliggende Tove Ditlevsens skole mener lærerne, at sådan et stykke 120 år gammelt kloakrør kunne blive et meget håndgribeligt undervisningsmateriale i historieundervisningen. Metroselskabet har indtil videre svaret, at det ikke kan udelukkes. Sagen undersøges i øjeblikket.

Fakta:
Cityringen ventes færdig i 2018 og forventes at transportere 300.000 passagerer om dagen. Samlet kommer den til at koste 12 mia. kroner og alene omlægningen af diverse ledninger vil koste 300 mio. kroner.

Kilde: Politiken, d. 15. september 2010, side 7