Del artikel Print
Stjernebyggeri klimatilpasses i designfasen

Stjernebyggeri klimatilpasses i designfasen

Et nyt byggeri på Århus havn skal samle uddannelser, forskning, udviklingsaktiviteter og virksomheder med fokus på energi, men inden det bygges tænkes klimatilpasning ind i designet.

Ingeniørhøjskolen i Århus, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park står for opførelsen af det nye byggeri, Navitas, som på ca. 35.000 kvadratmeter skal huse aktiviteter, som bidrager til udvikling af bæredygtig energiteknologi og energianvendelse. 

Ud over at den nye stjerneformede bygning skal opfylde energimæssige mål, om at opnå energiklasse 1 og reduceret adfærdsbetinget energiforbrug hos bygningens brugere, lægges der også vægt på klimatilpasning i en helhedsorienteret designproces. 

Klimatilpasning bliver et væsentligt element i designet af Navitas, da et af fokusområderne i designprocessen er, at bygningen kan udnytte de lokale ressourcer og muligheder i videst muligt omfang. Disse lokale forhold vil ændre sig med klimaforandringerne, og derfor er det vigtigt, at byggeriet er tilpasset både nutidens krav og fremtidens klima.