Del artikel Print
CLIWAT

CLIWAT

Nordeuropæisk projekt med fokus på klimaforandringernes effekt på grundvand.

Projektet CLIWAT(CLImatic change and WATer) havde til formål at belyse klimaforandringernes påvirkning på grundvandets kvalitet og kvantitet. Med forandringerne følger ændringer i forudsætningen for drikkevandsforsyning og den måde, vi bygger og anlægger veje og bygninger.
Projektet søgte at finde konsekvenserne for ændrede nedbørsforhold og havniveaustigninger på grundvandet.

I projektet indgik geologiske, geofysiske og hydrologiske undersøgelser i 7 pilotområder i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Blandt fokus områderne var saltvandsindtrængning, øget udvaskning til grundvand fra punktkilder, det åbne land og byområder.

I Projektet samarbejdede 16 partnere fra lokale, regionale og nationale myndigheder, samt forsknings- og vidensinstitutioner om tekniker til en bedre forståelse af udfordringerne og hvordan man skal imødegå forandringerne i de påvirkede sektorer.

Implementeringen i samfundet skete gennem nationale boards hvor fremtidens udfordringer blev vendt ud fra data præsenteret i CLIWAT. 2 gange i løbet af projektet samledes de nationale boards på tværs af landende i et tværnationalt board hvor udfordringer og løsninger blev diskuteret på tværs af landegrænser.

CLIWAT løb over tre år og endelige resultater forelå i september 2011 og kan findes her.
 
Projektet var delvist finansieret EU's regionale udviklingsfond under Interreg IVB programmet.

I projektet deltog følgende partnere:
Deltares(NL), Wetterskip Fryslan(NL), Provincie Fryslan(NL), Vitens(NL), UGhent(B), GGA(G), BGR(G), LANU(G), SEECON(G), AAU(DK), GEUS(DK), Miljøcenter Ribe(DK), Miljøcenter Århus(DK), Horsens Kommune(DK) Region Syddanmark (DK), Region Midtjylland(DK).