September

Stjernebyggeri klimatilpasses i designfasen

30. september 2010
Et nyt byggeri på Århus havn skal samle uddannelser, forskning, udviklingsaktiviteter og virksomheder med fokus på energi, men inden det bygges tænkes klimatilpasning ind i designet.

Status for tilpasnings- arbejdet under Klimakonventionen

24. september 2010
Klimakonventionens sekretariat har nu offentliggjort dagsorden for COP16 i Cancun i december.

Tema om vand og klimaændringer

24. september 2010
Byggeriets Dagblad sætter i et nyt temanummer fokus på vand og kloak i relation til klimaændringer

Danske havne sikres mod højere vandstande

24. september 2010
I Aalborg og Esbjerg forhøjer man kajkanterne for at mindske risikoen for oversvømmelser fra forhøjet havvandsstand. Det skriver Licitationen

CLIWAT

24. september 2010
Nordeuropæisk projekt med fokus på klimaforandringernes effekt på grundvand.

Unikt tværkommunalt samarbejde på vej

23. september 2010
Efter de ekstreme regnmængder i august er tre kommuner i Nordsjælland nu gået sammen om, at gå klimaforandringerne i møde. Et nyt tværkommunalt og tværpolitisk samarbejde er i støbeskeen.

Flere hedebølger i fremtiden

17. september 2010
Ny forskning viser at Sydeuropa får varmere somre med øget risiko for hedebølger med meget høje temperaturer. Også i Danmark må vi forvente flere og varmere hedebølger.

Grundvandsbaseret nedkøling i Horsens

16. september 2010
Horsens Sundhedshus har idriftsat et anlæg, der både kan opvarme og nedkøle ved hjælp af grundvand. Det giver stor årlig energibesparelse, skriver Installatør Horisont

Planer om rekreativ klimatilpasning i Aalborg

16. september 2010
Himmerland Boligforening har planer om at bygge kanaler, søer og bassiner i det boligområde, som kaldes kildevejskvarteret. Det skal forsinke regnvandet, så kloakoversvømmelser forhindres og samtidig forskønne området

Historisk kloakrør i København omlægges

16. september 2010
I forbindelse med metrobyggeriet ved Enghave Plads er det nødvendigt at omlægge et af Danmarks største kloakrør, som er 120 år gammelt. Det skriver Politiken
Viser 1 - 10 ud af 20