Del artikel Print
Læs om regnvandshåndtering i danskVand

Læs om regnvandshåndtering i danskVand

I DANVAs medlemsblad for oktober måned kan man læse om udfordringer og muligheder for regnvandshåndtering.

Det seneste nummer af medlemsbladet danskVAND har fået temaet regnvandshåndtering - udfordringer og muligheder. Her kan du læse om mange aspekter af hvordan man kan håndtere de større mængder regn, som fremtidens klima vil byde på mere af.

I følge lederen i danskVAND er holdningen hos DANVA, at regnvandshåndtering overordnet skal sætte fokus på at se regnvandet som en ressource og som et middel til at skabe attraktive miljøer i byer. Derfor ser DANVA umiddelbart langt større potentiale i de udendørs anvendelser af regnvand fremfor anvendelse i husinstallationer.

I månedens blad kan man bl.a. læse om, hvordan de våde regnvejrsdage i august måned fik synliggjort behovet for DANVA's arbejdsopgaver: nemlig nytænkning af fremtidens afløbssystemer.

Læs desuden, hvordan man i et villakvarter i Middelfart fik plads til ekstremregnsvolumener i et område, hvor kloakkens kapacitet ikke var tilstrækkelig, og hvor traditionelle løsninger ikke slog an.