Del artikel Print
Dragør Kommune får pris for klimatilpasning

Dragør Kommune får pris for klimatilpasning

Den 7. oktober fik Borgmester Allan Holst fra Dragør Kommune overrakt Byplanprisen for kommunens grøn/blå plan og inddragelse af klimatilpasning i kommuneplanen.

Prisen blev overrakt på Det Danske Byplanmøde, der holdes i Århus. Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening. Sidste år vandt Københavns Kommune prisen for Sluseholmen.

Klimatilpasning på dagsordenen
Kort efter at Dragør kommune overtog plankompetencen for det åbne land, satte kommunen klimatilpasning på dagsorden i deres planstrategi 2007. Den blev fulgt op af et temahæfte kaldet "Grøn blå plan" i 2008, i 2009 kom klimastrategien og i maj 2010 blev kommuneplanen vedtaget med den grøn/blå plan indarbejdet.

Oversvømmelser som en attraktion og ressource
Hovedgrebet i den grønne/blå plan er at sammenbinde de attraktive landskaber i et net af rekreative grønne og blå kiler. De midlertidige oversvømmelser i kystlandskabet ses som en attraktion og en ressource. I stedet for at bygge diger alle vegne arbejdes der med et digekoncept, hvor naturen i høj grad lov til at tilpasse sig selv. På den måde vil kystforlandet vandre indad, hvilket giver plads til natur og biodiversitet.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse
Udklip af illustration af den Grøn/blå plan, fra Dragør Kommunes kommuneplan. 


Forhøjning af de eksisterende diger og placering af nye diger vil i fremtiden skabe en inddeling af kommunen i områder med 3 forskellige beskyttelsesniveauer. Høj beskyttelse, hvor vandet holdes ude - de bynære landskaber, middel beskyttelse, hvor oversvømmelser oftere vil forekomme - skov og åbent land og endelig det havpåvirkede dynamiske kystlandskab.

En anden hovedtanke er at udnytte regnvandet som en positiv ressource, der tilfører landskabet kvalitet. Her arbejdes der med de grøfter, som hollænderne anlagde, da de opdyrkede Amager.

Pionerarbejde

Dragør en både en meget lille og en meget lavtliggende kommune. Derfor er det på en gang meget imponerende og meget indlysende, at netop Dragør har taget udfordringerne omkring det åbne land og klimaet på sig. Der er mange kommuner, der skal tage hul på det arbejde i år. Derfor er det værd at se på Dragør kommunes planer og metoder.

Der var tre nominerede til årets pris: Vejle kommune for arkitekturpolitik i praksis, København og Frederiksberg kommuner for "Nørrebroruten" og endelig Dragør kommune for en grøn-blå plan og klimatilpasning i kommuneplanen.

Kilde: Dansk Byplan laboratorium, www.byplanlab.dk