Del artikel Print
Få op til 500.000 euro til klimatilpasning

Få op til 500.000 euro til klimatilpasning

Nyt nordisk finansieringsprojekt "Nordic Climate Facility" står bag konkurrence med to temaer: Klimatilpasning i bymiljøer og vedvarende energi.

Nordic Climate Facility (NCF) projektet støtter nye udfordrende og nyskabende tilgange til tilpasning og forebyggelse af klimaforandringer med op til 500.000 euro.

NCF skal gøre det lettere for de nordiske lande og lavindkomstlande at udveksle teknologi, viden og innovation mellem hinanden. Derfor er fonden målrettet projekter, som foretages af nordiske organisationer, myndigheder, kommuner, virksomheder og institutter, som samarbejder med partnere i lavindkomstlande.

En gang om året er det muligt at ansøge NCF om støtte til specifikke projekter, som kan være med til at fremme klimatilpasning i de sektorer, som vil blive berørte af klimaforandringerne, såsom miljø, energi, transport, vand, sundhed, landbrug, skovbrug og natur. De bedste forslag kan modtage tilskud på mellem 150.000 og 500.000 euro.

Projekterne, der ansøges til, skal have en gennemførelsesperiode på mindre end 24 måneder og deadline for ansøgning er d. 14. januar 2011.

Nordic Climate Facility er finansieret af Nordic Developement Fund (NDF) og vil blive gennemført i fællesskab med Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).