Del artikel Print
Få tilskud til håndtering af regnvand i Bistrup

Få tilskud til håndtering af regnvand i Bistrup

Nyt pilotprojekt i Rudersdal Kommune skal komme de øgede regnmængder til livs med tilskud til afledning af regnvand. Samtidigt fremsætter kommunen et krav om nedsivning af regnvand på egen grund ved ny- og tilbygning.

Etablering af faskiner kan effektivt sørge for, at de store mængder regnvand ved skybrud ledes uden om kloakkerne og i stedet nedsives direkte på borgernes grund. Derfor vil Rudersdal Kommune nu forsøge sig med en tilskudsordning til borgere, som håndterer nedsivningen af regnvandet selv. På den måde undgår kommunen store omkostninger ved udbygning af det eksisterende kloaksystem. Det skriver Rudersdal Avis.

Formanden for kommunens miljø- og teknikudvalg Jens Ive siger til Rudersdal Avis:

- I forbindelse med pilotprojektet i Bistrup, vil vi lave en forsøgsordning med at tilbagebetale 40 procent af tilslutningsafgiften til de borgere, der sørger for nedsivning af regnvandet fra blandt andet taget på egen grund. I eksakte tal er det 22.369 kroner. Når vi gør det, er det fordi, vi gerne vil se, om det kan være et incitament til, at flere husejere laver tiltag til at lede regnvandet uden om det etablerede kloaksystem og på den måde afhjælpe den udfordring, vi står over for med de kraftige regnskyl, vi har oplevet de seneste par år.
 
Rudersdal Kommune indfører samtidigt et krav om, at regnvand nedsives på egen grund ved ny- og tilbygninger gennem et tillæg til kommunens spildevandsplan. Indsatsen skal ruste kommunen til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til håndteringen af de store regnmængder i fremtiden.

Kilde: Rudersdal Avis den 23. november 2010, sektion 1, side 6