Del artikel Print
Borgertopmøde om klimatilpasning i Kalundborg

Borgertopmøde om klimatilpasning i Kalundborg

Kalundborg Kommune afholder i samarbejde med Teknologirådet et borgertopmøde om klimatilpasninger. Mødet er et led i det store BaltCICA projekt, som kommunen er en del af.

7.000 af Kalundborg Kommunes borgere har fået invitation til at deltage i et borgertopmøde afholdt af kommunen og Teknologirådet. Af de tilmeldte udpeges 500 borgere til, den 5. marts 2011, at diskutere og udveksle ideer om fremtidens klimatilpasninger med hinanden.

Formålet er at lytte til holdninger fra et bredt repræsentativ i kommunen, både fra indbyggere til lokale politikere. Derefter vil Kommunalbestyrelsen behandle resultaterne, så de kan indgå i det efterfølgende klimatilpasningsarbejde.

Mødet er opdelt i fem debatrunder og indledes med korte oplæg fra folk med viden og holdninger til klimatilpasning. De 500 borgere bliver fordelt i mindre grupper, hvor de kan dele synspunkter og diskutere, og til slut af runden stemme om en række givne spørgsmål.

Ved hver gruppe vil der optræde en ordstyrer som til daglig er politiker, embedsmand eller universitetsstuderende.

De tilmeldte vil inden udgangen af januar få besked, om de er blandt de 500 deltagere. Deltagere vil efterfølgende modtage informationsmateriale og praktisk information.

Borgertopmødet i Kalundborg er led i et 3-årigt EU-projekt om klimatilpasning for hele Østersøområdet: BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region. Projektet henvender sig til lande omkring Østersøen og er finansieret af EU. Fra Danmark deltager Kalundborg Kommune, GEUS og Teknologirådet.