Del artikel Print
Varmere vand fører flere fiskearter til Grønland

Varmere vand fører flere fiskearter til Grønland

Ny forskning viser, at 57 nye fiskearter har fundet vej til Grønland. Forskerne udelukker ikke at klimaforandringerne og varmere vand i havene kan være en væsentlig årsag, skriver Videnskab.dk.

En nye optegnelse over fiskearter i grønlandske farvande viser, at 269 fiskearter lever i havet omkring Grønland, hvoraf 57 af disse er kommet til siden den seneste oversigt fra 1992. Dette resultat har forskere ved Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet sammen med forskere fra Grønlands Naturinstitut og DTU Aqua netop offentliggjort.

Forskerene spørger nu sig selv om, om nogle af de mange nye arter ved Grønland er kommet som en effekt af klimaændringer dvs. øgede havtemperaturer. Peter Rask Møller, lektor ved Statens Naturhistoriske Museum og leder af projektet regner med, at mindst fem af de nye arter kan forklares med øgede temperaturer. Han mener, at den nye fiske check-liste vil blive et nyttigt værktøj for fremtidens klimaforskere. Han udtaler til Videnskab.dk:

-I disse klimatider, hvor der især er fokus på de øgende temperaturer i Arktis er det særdeles vigtigt med basale undersøgelser af forekomsten af dyr og planter. De er simpelthen forudsætningen for at forstå eventuelle fremtidige ændringer.

Allerede idag er flere effekter på fisk tilskrevet klimaforandringerne. Ser man f.eks. på svingningerne i Grønlands torskebestande, hvor det varmere klima medførte store forekomster f.eks. i 1920-40erne, mens nedgangen derefter skyldes koldere klima. Det samme er gældende for immigration af 'varmtvandsarter' til grønlandske farvande, hvor arter som kuller og blåhvilling nu er relativt almindelige arter ved Grønland, men først registreret i den varme periode, nemlig i henholdsvist 1929 og 1947.

Peter Rask Møller siger at:

-Det er ikke let at sige med sikkerhed, om de nye fisk har noget med klimaændringer at gøre. For det første kan en art sagtens være fanget af en fisker, uden at forskerne opdager det. For det andet bliver der fisket meget mere nu end tidligere - både af forskningsskibe og erhvervsfiskere især på dybt vand, så derfor er chancerne for at fange sjældne arter simpelthen større.
 
Årsagen til de nye fiskearter kan således være mange, men temperaturerne har de seneste 10 år været væsentlig højere end i 1920-40erne, og det er derfor nærliggende for forskerene at antage, at de øgede havtemperaturer kan have en væsentlig effekt.