Del artikel Print
Risiko for 1 m højere vandstand om 100 år

Risiko for 1 m højere vandstand om 100 år

Ny dansk forskning peger på, at udfordringen med klimatilpasning i kystzonen kan blive en større udfordring end hidtil antaget.

For første gang viser to uafhængige sæt målinger, at den hastige afsmeltning fra Indlandsisens randzone nu har bredt sig til NV Grønland. Implikationerne for stigningen i det globale havniveau kan vise sig at blive langt større end hidtil antaget af FN's Klimapanel IPCC.

Den danske forsker Abbas Khan fra DTU Space har netop fået offentliggjort en ny videnskabelig artikel i det ansete tidsskrift Journal of Geophysical Research. Sammen med førende amerikanske forskere er det lykkedes at dokumentere, at isafsmeltningen i Nordvestgrønland nu er oppe i samme tempo som det forskerne har kunnet iagttage i Syd- og Østgrønland siden starten af dette århundrede. Nedsmeltningen går nu så hurtigt, at vandstanden i verdenshavene vil være steget med en meter allerede om 90 år.

- Det nye er, at smeltningen er ved at sprede sig, og er ved at sprede sig længere nordpå, fortæller seniorforsker på DTU Space, Shfaqat Abbas Khan.

Udviklingen bekræftes af en af Danmarks førende forskere i Grønlands indlandsis, professor Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Instituttet, Is og Klima.

Konsekvenserne af den hastige afsmeltning er bl.a. at grundfjeldet langs Grønlands kyster i disse år hæver sig ca. 1 cm om året. Lokalt i Grønland er der således ingen grund til at frygte det stigende havniveau.

Derimod har tilførslen af ekstra smeltevand til verdenshavene vidtrækkende konsekvenser for sårbare samfund i kystzonen verden over. I øjeblikket stiger verdenshavene i gennemsnit med mere end 3 mm årligt. Visse områder - som fx de små Ø-stater i den vestlige del af Stillehavet -  oplever dog i disse år stigningstakter, der er mere end dobbelt så store.

Se link til omtalen i Tv-avisen mandag den 15. marts kl. 21, samt link til de nyeste forskningsresultater i boksen til højre.