Del artikel Print
KU's klimastrategi 2010

KU's klimastrategi 2010

Københavns Universitet har udarbejdet en klimastrategi 2010, som beskriver Københavns Universitets strategi og aktiviteter vedrørende klimaforandringer fra 2010 og fremover.

Ud fra Københavns Universitets vision om bl.a. at universitet skal fastholde og styrke sin position som et førende internationalt "klimauniversitet" inden for forskning, uddannelse, formidling og bæredygtighed, og være et centrum for internationale klimaforskere og -studerende, har KU beskrevet universitetets nuværende og fremtidige aktiviteter i den nye Klimastrategi 2010.

Klimastrategi 2010 er et led i gennemførelsen af universitetets strategi "Destination 2012". Strategien fokuserer på fem aspekter:

  1. Forskning
  2. Uddannelse
  3. Formidling
  4. Grøn Campus
  5. Samarbejde og Netværk

 

Strategien er opdelt i to dele; en overordnet strategi og en handlingsplan. Strategien omfatter aktiviteter på alle fakulteter og forskningscentre og består af fem overordnede strategiske
målsætninger. Disse målsætninger beskrives nærmere i handlingsplanen, hvor også konkrete handlinger beskrives.