Del artikel Print
Århus sikres mod oversvømmelse

Århus sikres mod oversvømmelse

Århus Byråd har nu vedtaget at bruge 44 mio. kr. på at klimasikret Århus mod fremtidige oversvømmelser, skriver Århus Stiftstidende.

Med opførelsen af Multimediehuset i Århus skal byen samtidig sikres mod klimaforandringernes trusler om oversvømmelse, og det vil koste 44 mio. kr. skriver Jyllands-Posten Århus.

Forventningen om stigende vandstande i havene får kommunen til at tænke i klimatilpasning. De stigende vandstande forventes især at medføre potentielle oversvømmelser i de lavere områder omkring Europaplads og Åboulevarden. Derfor skal byen nu sikres mod oversvømmelser.

Århus Kommune planlægger at bygge en sluse ved udløbet af Århus Å, hvor porten under normale forhold er under vandet, men kan hæves ved højvande, så vandet ikke trænger ind i åen. Nogle pumper skal så sikre, at det tilstrømmende åvand føres ud. Derudover skal terrænet få meter syd for slusen og et par hundrede meter nord for hæves.

Klimatilpasningen beregnes til alt i alt, at komme til at koste 44 mio. kr. og det samlede projekt om Multimediehuset forventes afsluttet ved årsskiftet 2015/16. Århus Byråd har nu pålagt Borgmesterens Afdeling for Teknik og Miljø at finde disse penge.

Jyllands-Posten Århus den 1.  marts  2010, side 3.
Århus Stiftstidende den 13. marts 2010, side 8-9.