Del artikel Print
Amager sikres mod stormflod

Amager sikres mod stormflod

Amager beskyttes nu mod oversvømmelser ved en forstærkning af det allerede eksisterende dige. Et nyt dige skal også bygges.

Et allerede eksisterende dige omkring Vestamager har længe beskyttet Amager mod oversvømmelser, men det har også længe været erkendt, at der var behov for at forstærke det i forhold til de nyere forudsagte klimaforandringer, skriver Berlingske Tidende.

Kystlinjen på Vestamager er sårbar over for oversvømmelser, når store mængder vand fra havet bliver presset ind i Køge Bugt og har svært ved at strømme ud igen i forbindelse med voldsomt vejr. Københavns Kommune har derfor besluttet, at det eksisterende dige, som beskytter Vestamager, skal kunne modstå endnu kraftigere vejrsituationer og vandstigninger. Diget skal forstærkes og udvides, så det vil kunne klare de såkaldte 1.000 års-hændelser, som er så store vandstandsstigninger, som kun forekommer én gang pr. 1.000 år.

60 mio. kr. og 1,5 mio. ton jord
Det eksisterende 7 km. lange dige skal forstærkes i højden med ca. 2,5 meter fra de eksisterende cirka 3,5 meter til 5,9 meter, mens det også skal udvides i bredden. Derudover skal der opføres et helt nyt dige, der hvor det nuværende dige slutter. Det nye dige skal være 2,7 kilometer langt og tre til fem meter højt og vil følge kommunegrænsen mellem Tårnby og Dragør indtil Ullerup. 
 
Der bliver også tænkt på trafikken til og fra Dragør i det store dige-projekt. Diget vil nemlig forblive åbent, der hvor det krydser Kongelundsvejen, men skulle der komme en stormvarsel, vil jord fra to store høje ved siden af vejen inden for få timer stoppe hullet i diget. 

Vestamager Pumpedigelag med bl. a. Københavns Kommune står bag digearbejdet, men en stor del af finansieringen kommer fra Kalvebod Miljøcenter, som leverer 1,5 mio. tons opgravet jord. Områdechef Jens Nejrup fra miljøcenteret forklarer til Berlingske Tidende, at den opgravede jord er blevet til rådighed i forbindelse med, at centeret anlægger et nyt depot til forurenet jord. Han siger:

- Det er lykkedes at kombinere to projekter. At få bortskaffet forurenet jord og samtidig få jord til digeforstærkning. 

Forstærkningen af det eksisterende dige forventes færdigt i foråret 2012, mens det samlede projekt forventes afsluttet i 2012 eller 2012. 

Kilde: Berlingske Tidende den 1. marts 2010, 1. sektion, side 4.