Del artikel Print
Ny håndbog om klimaændringer og sygdomme

Ny håndbog om klimaændringer og sygdomme

En ny håndbog skal hjælpe EU-landene med at vurdere og tilpasse sig de situationer, der kan opstå, når klimaet skaber nye forhold for smitsomme sygdomme.

Det er efterhånden alment erkendt i Europa, at klimaforandringerne vil medføre en række konsekvenser på sundhed og spredning af smitsomme sygdomme. Dette betyder, at sygdomme vil spredes til andre regioner, som ikke hidtil har haft disse.

Derfor har Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og - kontrol, ECDC, udgivet den nye håndbog "Climate change and communicable di-seases in the EU Member States".

Håndbogen skal indgå som en ressource i EU-landenes fremtidige planlægning i forbindelse med klimaforandringernes potentielle konsekvenser for spredningen af smitsomme sygdomme i Europa. Håndbogen giver forslag til forskellige processer og vigtige overvejelser, der kan gennemgås, når der udføres sårbarhedsvurderinger og når klimatilpasningsstrategier skal udvikles.