Del artikel Print
Klimatilpasset arkitektur

Klimatilpasset arkitektur

Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på de udfordringer arkitekter fremover vil møde i forbindelse med klimaforandringerne.

Som en del af et større forskningsprojekt på Kunstakademiets Arkitektskole findes delprojektet "Klimatilpasset arkitektur". Forskningen i klimatilpasset arkitektur skal bidrage i en større sammenhæng, der forsøger at identificere en sammenhængende strategi frem mod en ny tektonisk bæredygtig byggekultur. 

Hovedprojektet "Mod en tektonisk bæredygtig byggekultur" har som formål at opdatere begrebet tektonik og ved udarbejdelse af modeller og metoder, gøre begrebet mere anvendeligt i forskning og praksis i bæredygtig byggekultur. Et af de centrale spørgsmål i hovedprojektet er: Hvilke nye tiltag er nødvendige, hvis vi under hensyn til voksende klima- og miljøproblemer skal kunne udvikle en stærk tektonisk byggekultur? 

Med klimaforandringerne stilles stadig større krav til nødvendigheden for arkitekterne i byggeriet om at forholde sig til bæredygtighed og klimaforandringer. Der vil således opstå en række nye og mere seriøse tilgange til bæredygtighed i arkitekturen fremover. Derfor er der et behov for at kortlægge disse tilgange og for at diskutere de miljømæssige såvel som de arkitektoniske potentialer. Denne del vil delprojektet, Klimatilpasset arkitektur bidrage til.

Klimatilpasset arkitektur skal forberede den nødvendige omlægning til klimatilpasning af byggeri, som samfundet skal igennem. Hertil skal der beskrives mulige strategier, som også skal kortlægges. Hensigten er at sætte nye mål for bæredygtighed i arkitekturen.  

Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd - Kultur og Kommunikation og er et samarbejde mellem  Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus og Statens Byggeforskningsinstitut.