Del artikel Print
Havene bliver stadig varmere

Havene bliver stadig varmere

Ny forskning viser at temperaturen i havene stiger mere end forventet. Det skriver Politiken.

Et internationalt forskerhold har i en ny undersøgelse vist, at verdenshavene stadig bliver varmere og varmere. Over de seneste 16 år er temperaturen samlet set steget og den stiger stadig. Det skaber globale klimatiske ændringer. Oceanograf John M. Lyman, som er hovedforfatter til artiklen og forsker ved det statslige amerikanske Ocean- og Klimacenter, NOAA, udtaler til Politiken:
 
- Havene optager ganske enkelt mere varme, end de afgiver, og det skaber en ubalance i klimasystemet.

Den internationale forskning viser en knap 30% større stigning i havenes temperatur end hvad FN's klimapanel, IPCC, i den seneste hovedrapport fra 2007 kunne konkludere. Det betyder også, at vandstanden i havene vil stige mere end forventet. For når vandet i havene opvarmes, udvider det sig og medfører stigninger i vandstandene. Dette kan også betyde, at IPCC's tidligere forsigtige forudsagte havstigninger på maksimalt 59 centimeter vil være for lidt. Det er mange forskere verden over efterhånden enige i. Aslak Grinsted, som er klimaforsker ved Niels Bohr Instituttets Center for Is og Klima.

-Vi har nu en række nyere studier, som underbygger, at havene vil stige mere, end man tidligere har antaget, og der er efterhånden bredere enighed i forskerkredse om, at det er det mest realistiske scenarie. 

Aslag Grinsted kunne i sidste måned fremlægge beregninger fra sin forskergruppe og sine britiske og kinesiske kolleger, der viser forventede havstigninger på op til 120-160 cm i løbet af dette århundrede, hvis udledningen af menneskeskabte drivhusgasser fortsætter som nu. Over de sidste 100 år er verdenshavene steget cirka 20 centimeter.

Øger også den globale opvarmning
De varmere have udgør samtid en anden klimamæssig effekt. Havene fungerer nemlig som lagre for drivhusgasser ved at optage bl.a. store mængder CO2 og derved fjerne det fra luften. Men når temperaturen i havene stiger, mindskes havenes evne til at optage CO2. Dermed vil temperaturstigningen også bidrage til en øget koncentration af CO2 i atmosfæren, som vil forstærke den globale opvarmning.

Kilde: Politiken den 30. maj 2010, Viden, side 1.