Del artikel Print
Danske taggartnere klar til at tage fat

Danske taggartnere klar til at tage fat

Specialiserede taggartnere bliver mere og mere almindelige hos danske anlægsgartnere.

Grønne tage bliver mere og mere et kendt fænomen i tag- og gartnerbranchen. Flere danske anlægsgartnere tager den nye niche med vegetation på toppen af bygninger til sig, skriver Byggeteknik. Anlægsgartnerfirmaet Kjeld Larsen & Søn A/S i Kolding ser så stort et potentiale i de grønne tage, at de har specialiseret sig inden for dette område. De nye gartnere, der arbejder på toppen af bygningerne kalder sig for taggartnere.
 
De grønne tage bidrager på mange måder til et bedre miljø i byerne til gavn for både klimaet og for borgerne. Tage med en hældning under 30-32 grader egner sig især til at blive dækket med vegetation. Er tagene helt flade, er der muligheder for at etablere flotte taghaver, hvor beboere eller medarbejdere kan nyde grønne omgivelser, solen og den friske luft - uanset om det er midt i en storby.

Eksempel på nyt grønt tag med tørketolerante græsser og mosser
Foto: Kjeld Larsen og Søn a/s Anlægsgartnere.

Klimatilpasning skaber forretning
Klimamæssigt har grønne tage fordele ved at de isolerer bygninger både for kulde og varme og derfor er energibesparende. Når det regner har tagene også en god effekt. Grønne tage optager/ forsinker nemlig en stor del af den nedbør, som falder på taget og aflaster dermed afløbssystemet.
 
Især de klimamæssige fordele har fået flere kommuner til at inddrage grønne tage i fremtidige byggeprojekter og Tove Andersen, som er anlægsgartner fra Kjeld Larsen & Søn A/S er ikke i tvivl om at tagenes fremtidige forretningspotentiale, når hun til Byggeteknik udtaler:

- Så vi er ikke i tvivl om, at vindene blæser i vores retning.
 
Lette at vedligeholde
Et spørgsmål, som anlægsgartnerfirmaet ofte møder handler bl.a. om pris og vedligehold af de grønne tage. Men i flg. Tove Andersen består vedligehold blot i at luge én til to gange om året, og prisen er noget lavere, end de fleste forestiller sig. Så folk er faktisk yderst positive, men hun mener også, at der ikke er tvivl om, at der skal en tilvænningsproces til, før det for alvor slår igennem hos private. 

Kilde: Byggeteknik den 28. maj 2010, 1. sektion, side 18.