Del artikel Print
Vind over vandet

Vind over vandet

Region Midtjylland har udgivet publikationen Vind over vandet, som handler om fremtidens håndtering af klimaforandringernes øgede mængder vand.

Den nye publikation "Vind over vandet" er resultatet af en række workshops, som Region Midtjylland sammen med Horsens, Hedensted og Ringkøbing-Skjern kommuner i 2009 tog initiativ til.

De seks workshop omhandlede klimatilpasning til klimaforandringerne på vandområdet. Fem af dem omfattede hvert et vandtema og blev gennemført hen over efteråret 2009, hvor der blev kortlagt dels en stribe udfordringer, som kommunerne i Region Midtjylland kommer til at tackle i de kommende år, og dels nogle anslag til, hvordan disse udfordringer skal angribes for at nå de optimale løsninger. Den sjette workshop havde et tværgående tema og blev afholdt i januar 2010.

Vind over vandet handler om, hvordan klimaforandringerne vil påvirke det åbne land, by og kystnære områder i Region Midtjylland og om hvilke tilpasningsmuligheder, der findes for at forberede regionen på disse ændrede klimamønstre. De seks temaer, som gennemgås i bogen er:
 

  • Overfladevand, kloakker og renseanlæg
  • Grundvand, vandforsyning, grundvandsbeskyttelse og nedsivning af forurenede stoffer
  • Det åbne land
  • Sikring af huse, veje, baneanlæg og andre tekniske installationer
  • Fysisk planlægning
  • Tværfaglighed.

 

Region Midtjylland håber at denne nye publikation kan danne grundlag for en ny tid, hvor de 19 kommuner i Region Midtjylland aktivt går i gang med at tage stilling til klimaudfordringerne på vandområdet både individuelt og sammen.