Del artikel Print
Femern Bæltforbindelsen bliver klimatilpasset

Femern Bæltforbindelsen bliver klimatilpasset

Som med andre projekter, der har en lang tidshorisont, er det en god idé at dimensionere Femern Bæltforbindelsen, så den tilpasses det klima, vi forventer i fremtiden.

Fremtidens Østersø-klima er medbestemmende for både udformning og de miljøhensyn, der skal tages med byggeriet af Femern Bæltforbindelsen. Det skriver Folketidende.dk. Den kommende faste Femern Bæltforbindelse skal ikke bare være brugbar nu - men også når vandet i Østersøen om 100 år står måske en meter højere end i dag, regnen pisker ned, og fremtidens storme tager fat.

Femern Bælt-forbindelsen har fået sit helt eget afsnit i den
klimatilpasningsstrategi, som Transportministeriet netop har offentliggjort. For at undgå at skulle bygge om på en Femern Bælt-forbindelse, skal der ved konstruktionen tages højde for, at den skal leve mere end 100 år - og derfor skal kunne modstå det klima, som, forskerne forventer, bliver konsekvenserne af klodens opvarmning med 2,3 til 5,3 grader.

Da IPCC's seneste klimafremskrivninger efterhånden er et par år gamle, arrangerede Femern Bælt A/S sidste år en workshop med eksperter fra IPCC for at de senest opdateringer for de forventede klimaændringer omkring Femern Bælt over de næst 100-150 år.

Klimaændringerne vil også blive taget højde for i de VVM-undersøgelser, der gennemføres forud for Femern Bælt-forbindelsen. Det betyder at blandt andet vandudskiftningen i Østersøen både vil blive undersøgt med og uden fast forbindelse med det nuværende klima, og med det ændrede klima, der forventes i perioden 2080-2100. Også når det gælder blandt andet fugleliv, og dyr og planter i havet, vil man lave forudsigelser for en fast forbindelses påvirkning - ikke bare i dag, men også under andre klimatiske forhold.

Kilde: Lolland-Falsters Folketidende 22. juni 2010
Kilde: Transportministeriets Klimatilpasningsstrategi