Del artikel Print
Beredskabet gør status over 2009

Beredskabet gør status over 2009

Beredskabsstyrelsens årlige Nationale Sårbarhedsrapport er udarbejdet. Beredskabsindsatsen i 2009 bød bl.a. på oversvømmelse på Sjælland, hvor Greve gik fri som resultat af effektiv forebyggende klima-indsats.

Beredskabsstyrelsen har siden 2005 årligt udarbejdet og udgivet National Sårbarhedsrapport. Formålet med rapporterne er at samle op på årets erfaringer fra konkrete beredskabsindsatser, eksempelvis oversvømmelser og brande, samt at videreformidle relevant beredskabsmæssig viden.

I National Sårbarhedsrapport 2009 kan du bl.a. læse om danmarkshistoriens hidtil største enkeltstående beredskabsindsats, nemlig afviklingen af COP15, FN's Klimakonference i København i december 2009. Derudover beskriver rapporten andre udvalgte hændelser, der testede det samlede beredskab i 2009 - bl.a. vandforureninger, lossepladsbrande, storm- og snevejr og ikke mindst en ny influenzatype - influenza A(H1N1)v.

Allerede gevinst for klimatilpasningsindsats i Greve
Den 12. juni 2009 ramte et kraftigt regnvejr Danmark og især Nordsjælland. Det fik Nordsjællands Politi til at iværksætte den lokale beredskabsstab med repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber i politikredsen. Selvom beredskabet var godt rustet til situationen, kunne man ikke undgå kloakoverløb, oversvømmede kældre og en stærkt påvirket trafik, da veje og jernbaner periodevis måtte lukkes.


Figur. Der faldt især meget regn d. 11-12. juni over Sjælland

I Greve Kommune blev det tydeligt, hvor stor en forskel god forebyggelse kan få for omfanget af en hændelse. Kommunen oplevede alvorlige oversvømmelser i 2002 og 2007 og havde på baggrund heraf arbejdet aktivt med at forebygge fremtidige oversvømmelser. Initiativerne rakte over renovering af vandløb- og regnvandsystemer, etablering af jordvolde til computersimulering af vandstande i vandløb og kloakker. Da kommunen fik 100 millimeter regn den 12. juni, var den derfor parat med overvågning og beredskabsplaner