Juni

Ny udredning om fremtidens klimatilpasningsteknologier inden for vandområdet

30. juni 2010
Videncenter for klimatilpasning har fået udarbejdet rapport om fremtidige klimatilpasningsteknologier.

Klimatilpasning står højt på kommunernes dagsorden

29. juni 2010
Kommunerne er godt i gang med strategier for klimatilpasning og med at håndtere de øgede vandmængder

Videnskabelig rapport om effekter af Ambrosia

28. juni 2010
EFSA (European Food Safety Authority) har nu offentliggjort en rapport om effekter på miljøet og på menneskets og dyrs helbred af planter af slægten Ambrosia.

Femern Bæltforbindelsen bliver klimatilpasset

24. juni 2010
Som med andre projekter, der har en lang tidshorisont, er det en god idé at dimensionere Femern Bæltforbindelsen, så den tilpasses det klima, vi forventer i fremtiden.

Vind over vandet

21. juni 2010
Region Midtjylland har udgivet publikationen Vind over vandet, som handler om fremtidens håndtering af klimaforandringernes øgede mængder vand.

Tilpasning af afløbssystemerne i Vordingborg

18. juni 2010
Vordingborg Spildevand skal i forbindelse med deres nye spildevandsplan forbedre kloakkerne i en række byområder i Vordingborg Kommune.

Klimatilpasningsstrategi fra Transportministeriet

18. juni 2010
Transportminister Hans Christian Schmidt offentliggør i dag en ny strategi for klimatilpasning inden for Transportministeriets område.

Beredskabet gør status over 2009

17. juni 2010
Beredskabsstyrelsens årlige Nationale Sårbarhedsrapport er udarbejdet. Beredskabsindsatsen i 2009 bød bl.a. på oversvømmelse på Sjælland, hvor Greve gik fri som resultat af effektiv forebyggende klima-indsats.

Det kan betale sig at tilpasse sig til et stigende havniveau.

15. juni 2010
En havstigning på 36 cm vil uden yderligere tilpasninger give årlige skader for 130 mia. kr. ved kysterne i EU, mens de samlede udgifter til tilpasning og skader reduceres til 34 mia. kr. hvis man tilpasser sig

Integreret køling og opvarmning i Randers

11. juni 2010
Endnu en kreativ løsning til opvarmning og køling af bygninger er ved at blive etableret i nyt domicil ved Randers. Jordkøling og serveropvarmning er nøgleord.
Viser 1 - 10 ud af 14