Del artikel Print
Storm- og Spildevands informatik

Storm- og Spildevands informatik

SWI er et dansk forskningsprojekt om optimering af integrerede spildevandssystemer i byer.

SWI, Storm- og Spildevand Informatik, var et strategisk dansk forskningsprojekt. Projektets mål var at udfylde hullerne i videngrundlaget indenfor forudsigelse og kontrol af de nuværende og fremtidige vilkår i integrerede spildevandssystemer i byer.

Ved integrerede spildevandssystemer forstås en kombination af flere metoder til at håndtere spildevand, og i dette projekt også nedbør. Med de øgede mængder nedbør, som klimaforandringerne medfører, bliver der endnu hårdere pres på det danske kloak- og spildevandssystem. Derfor kan det være en god idé, at koble afledningen af vand med andre løsninger, som f.eks. regnvandsbassiner, som forsinker vandet, før det løber i kloakkerne, eller grønne områder, hvori vandet kan trænge ned uden om kloakkerne. Grønne tage på bygninger i byer er også en populær løsning, som både kan forsinke nedbør, ligesom planter kan have rensende effekter på vandet.  

Projektet skulle resultere i en integration af avancerede vejrmodeller med vejrradarer for aktuelle og forudsagte data for nedbør, oversvømmelser og tilgangen til renseanlæg. Modellen skulle kunne bruges som et system til beslutningsstøtte, som skulle kunne fortælle bl.a. den aktuelle og fremtidige mængde vand i systemerne efter f.eks. en nedbørshændelse. Dette skulle forbedre metoder til at forudsige vandkvaliteten og sedimenters adfærd i kloaksystemer.

Det samlede budget for projektet var 30 mio. kr., hvor halvdelen var finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Programkomiteen for bæredygtig energi og miljø, og den anden halvdel af private virksomheder, offentlige forsyningsselskaber og universiteter, som deltog i projektet.

Projektet strakte sig over perioden 2008-2012.