Del artikel Print
Ny strategi for det maritime Danmark

Ny strategi for det maritime Danmark

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen lancerer ny strategi for hele det maritime Danmark. Strategien skaber en samlet dansk platform for vækst, bæredygtighed og sikkerhed til søs.

Formålet med strategien er at øge koordinationen og samarbejde på tværs af de maritime myndigheder og erhverv. Det vil betyde, at kompetencer og viden deles bedst muligt, og at der skabes et samlet overblik over hele indsatsen på det maritime område.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:
De maritime erhverv bidrager væsentligt til dansk økonomi og til beskæftigelsen. I regeringen har vi fokus på Det Blå Danmarks betydning og potentiale for at skabe vækst og jobs. Samtidig er det helt afgørende, at vi sikrer klima- og miljømæssigt bæredygtige løsninger, ligesom vi skal styrke sikkerheden til søs.

Strategien samler den danske indsats på det maritime område under fem mål:

   1. Gode udviklingsmuligheder for de maritime erhverv
   2. Mindsket udledning af drivhusgasser og reduktion af luftforurening
   3. Beskyttelse af havmiljøet og kystzonen
   4. Øget sikkerhed til søs
   5. Koordination af indsatsen på det maritime område

Med strategien følger regeringen op på EU's Integrerede Maritime Politik, som blandt andet har peget på nytten af styrket koordination i medlemslandene af deres maritime indsats.

Klimatilpasning
På klimatilpasningsområdet lægger strategien sig op ad regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark og anfører, at regeringen vil fremme at konsekvenserne af klimaændringerne integreres i planlægning og udvikling i kystzonen gennem:
 
 - udvikling af værktøjer til brug for kommuner, borgere og erhverv
 - løbende formidling af den bedst tilgængelige viden om klimaforandringernes betydning for Danmark