Del artikel Print
Klimaændringer bringer nye fiskearter til danske farvande

Klimaændringer bringer nye fiskearter til danske farvande

Havene omkring Danmark er blevet varmere, og det er med til at lokke eksotiske fisk såsom klumpfisk, stør og sortmundet kutling hertil. Biologer er nu gået i gang med at kortlægge samtlige saltvandsfisk herhjemme. Det skriver Politiken.

De danske farvande vrimler med eksotiske fisk. Flyvefisk, stører, sværdfisk, klumpfisk, multer, havbars, den lille sortmundede kutling og den op til 12 meter lange sildekonge er blandt de mere nye arter, der er blevet observeret oftere det seneste par år.

Nye indberetninger kommer hver måned til biologerne ved Statens Naturhistoriske Museum, som er i gang med at kortlægge udbredelsen af saltvandsfisk i danske farvande. Nogle kommer på kort visit, mens andre har slået sig ned permanent. Noget tyder på, at en del lokkes hertil, fordi de danske farvande er blevet varmere de senere år.

»Der sker hele tiden forandringer i den danske fiskefauna. I øjeblikket er der tendens til, at vi ser flere varmtvandselskende fisk. Både arter, som er sjældne gæster i danske farvande, og almindeligt kendte arter, der trives bedre med lidt lunere vand«, siger biolog og projektleder Peter Rask Møller hos Statens Naturhistoriske Museum til Politiken. Sammen med kollegaen, biolog Henrik Carl indsamler han beretningerne om de fisk, der observeres i danske farvande.

De to fiskeeksperter indsamler også selv fisk og rejser rundt i landet for at hente og fotografere særprægede fisk, når der indløber meldinger. Arbejdet, der gik i gang i fjor, skal omkring 2013 munde ud i et opslagsværk i form af et atlas over danske saltvandsfisk. Kortlægningen sker i samarbejde mellem museet, DTU Aqua og firmaet Krog Consult. Projektet finansieres af den private organisation Aage V. Jensens Fonde.

Fiskefaunaen ændres med temperaturen
Der vurderes at være i omegnen af 220 forskellige arter herhjemme. Omkring halvdelen hører hjemme og yngler her, mens resten er gæster, som ses ofte eller en gang imellem. Multen er en af de arter, som trives i lunere vand. Tidligere var den en gæst fra Middelhavet og Atlanterhavet. Nu har den slået sig ned permanent og er blevet 'en dansk fisk'.

»Multen var kendt i danske farvande allerede i 1800-tallet. Men siden 1970' erne er der blevet flere og flere af dem. Og de yngler formentlig også i danske farvande i dag, viser vores undersøgelser«, siger Henrik Carl.

Også stribet mulle og især havbars, der er eftertragtede spisefisk i Sydeuropa, fanges nu i stort antal i Vesterhavet, Kattegat og Øresund. De lever normalt længere sydpå, men de danske farvande er blevet markant varmere i de senere år, så de nu trives her.

Tal fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) viser, at overfladetemperaturen ned til en meters dybde er steget fra omkring 8,7-8,8 til 10 grader celsius siden 1900.
»Generelt ser det ud til, at de danske farvande i gennemsnit er blevet omkring 1 grad varmere de seneste 30 år. Vi har ret konsistente data, der viser det«, siger oceanograf Jacob L. Høyer ved Center for Ocean og Is hos DMI.

Den velkendte fjæsing er også blevet mere udbredt end tidligere. Også den foretrækker lunere vand.
»Arter, der er udbredt i syd, har bredt sig nordpå, og det hænger formentlig sammen med, at de danske farvande er blevet varmere. Men det er ikke den eneste årsag til forandringer. Ændringer i havstrømme, intenst erhvervsfiskeri, forurening samt udsætninger og udslip af eksotiske arter spiller også ind. Hvis en art som torsken for eksempel fiskes ned i et område, så kan det give bedre vilkår for andre arter, som vi så ser oftere«, forklarer Peter Rask Møller.

Kilde: Politiken 4. juli 2010