Del artikel Print
Klimaændringer og havmiljøet i de danske farvande

Klimaændringer og havmiljøet i de danske farvande

Et dansk forskningsprojekt undersøger det nuværende biologiske og fysiske marine miljø i de danske farvande og den mulige påvirkning af klimaændringerne på det marine økosystem.

Dette danske forskningsprojekt vil etablere et strategisk netværk og fremme forskningen i hvordan ændringer i økosystemer og klima kan påvirke havmiljøet i de danske farvande.

Netværket omfatter eksperter fra Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet), Danmarks Meteorologisk Institut, Københavns Universitet og Dansk Institut for Fiskeri (Danmarks Tekniske Universitet).

Formålet med projektet er at analysere det nuværende biologiske og fysiske marine miljø i de danske farvande, og til at lave en omfattende analyse af de mulige konsekvenser af klimaændringerne på det marine økosystem. Den økologiske dynamik i de danske farvande vil blive analyseret af numeriske højopløsnings tredimensionelle modeller, eksperimentelle undersøgelser af kritiske biologiske processer og analyse af data fra området.

Forskningen vil give en detaljeret indsigt i samspillet mellem de fysiske og biologiske processer, der forårsager iltsvind og dennes konsekvenser for økosystemet. Projektet vil give socioøkonomiske informationer, som er relevant for forvaltning, udnyttelse og beskyttelse af marine habitater, levende ressourcer og naturlige mangfoldighed i de danske farvande.

Projektet strækker sig fra januar 2008 til december 2011, og der er bevilliget 9.200.000 DKK.