Del artikel Print
Arkitekt:  Se regnvandet som en kvalitet

Arkitekt: Se regnvandet som en kvalitet

Københavns Kommune vil holde fremtidens øgede vandmængder tilbage fra kloakkerne med grønne tage. Men det er en helt forkert måde, siger landskabsarkitekt Stig L. Andersson: Vi skal lave noget, der er fuldstændig nyt. Det skriver Politiken

Nordvest Kvarterpark i rektanglet mellem Frederikssundsvej, Tomsgårdsvej/Hulgårdsvej, Stærevej og Gråspurvevej er et eksempel på, at byen grønnes i disse år. Det, der før udelukkende var stenbro og asfaltjungle, springer ud i landskabelige former med dufte, syn og lyde, man tidligere skulle på landet eller i aflukkede parker for at opleve. Nogle af de kvaliteter, folk tidligere flyttede ud af byen for at opnå, er nu ved at blive trukket ind over byen. Det er landskabsarkitekt Stig L. Andersson, der har tegnet det nye grønne byrum i Nordvest.

Han mener, at man bør bruge naturen som en del af det kredsløb, man ikke tidligere mente, den var en del af. Det handler ikke bare om miljøteknik, at give husene vinterfrakke og en grøn hat på taget: »Ja, det er jo det fantastiske, vi skal lave noget nu, der er fuldstændig nyt. For vi har ikke noget forbillede, der findes ingen tradition for, hvordan man lever i overensstemmelse med naturen i storbyen«.

»Det er ikke gjort med træer i byen, og ' hvor er det vildt fedt, at der står græs op gennem asfalten'. Det er en gammel romantisk forestilling. Den kan vi ikke bruge til noget. Græs er vigtigt, fordi man kan have nedsivning af vand (der ikke belaster kloaksystemet, red.), men det skal placeres de rigtige steder, og det skal have en rekreativ værdi«. Når naturen kommer ind i byen, handler det altså om at skabe balance i vores tilværelse. På Stig L. Anderssons tegnestue, SLA, kalder de det for procesurbanisme.

Klimaændringer er et potentiale
Selv om vi er tvunget til at indrette os efter naturen, er det ikke noget dommedagsbillede, Stig L. Andersson vil udmale. I stedet for at se klimaændringerne som en udefra kommende trussel, vi skal værne os mod, ser han dem som et potentiale til at skabe helt nye kvaliteter i byerne: »Der vil i fremtiden falde enorme mængder vand med korte tidsintervaller, og det kan vores kloaksystem ikke klare. 

 - Derfor har man valgt i Københavns Kommune at holde regnvandet tilbage ved at lave grønne tage. Men det er en helt forkert tilgang. For hvem har glæde af det? Hvorfor ikke se på, hvordan man får mest muligt ud af de stigende vandmængder? Det behøver ikke handle om at få vandet væk eller holde det tilbage. Hvis byen visse steder var oversvømmet og egnet til det, ville det give helt nye rekreative oplevelser. 

- Se på regnvandet som en kvalitet«, siger han og opremser en hel række: »Der kunne være vandløb gennem byerne og opsamling i biotoper, som man ellers ikke har haft i tætbebyggede områder. I stedet for at se skrækscenarier fra Greve, når der er oversvømmelser, kunne man se en masse glade mennesker, når det regner. Naturen i form af biotoper skal indgå i byens cyklus«.

Kilde: Politiken, d. 7. juli 2010, kultur, side 4