Del artikel Print
Aalborg Kommune screener for oversvømmelser

Aalborg Kommune screener for oversvømmelser

Med udgangspunkt i forventningen om, at vandstanden stiger én meter ved udgangen af dette århundrede har kommunen fået foretaget en screening, der udpeger 17 af de mest oversvømmelsestruede områder. Det skriver Nordjyske Stiftstidende

En ny oversvømmelsesscreening som ingeniørfirmaet Cowi har foretaget for Aalborg Kommune viser, at kommunekortet mange steder vil blive farvet blåt ved ekstrem højvande. Oversvømmelsesscreeningen skal hjælpe kommunen i det igangværende arbejde med en ny klimastrategi.

Den hidtil højeste vandstand, er målt til 1,42 meter over daglig vande under stormfloden i 1982 ved en målestation i Nørresundby.

- DMI's klimaforskere bekræfter, at det vil være en meter oven i den normale vandstand, som du ser i dag. Og derfor bliver det så i de ekstreme situationer til de 2,42 meter i stedet for de 1,42, siger Steffen Lervad Thomsen, der er projektleder for klimastrategien som er samarbejde mellem teknik- og miljøforvaltningen, forsyningsvirksomhederne samt sundhed og bæredygtig udvikling, hvor projektlederen er ansat.

Statistisk set er den slags ekstreme højvande på 2,42 meter over daglig vande en hændelse, der ifølge forskerne kan ske én gang hver 100 år fra 2070. Fra dette tidspunkt vil man nemlig se de største temperaturstigninger, som udvider verdenshavene.

- Der er en del usikkerhed omkring, hvor hyppigt det vil optræde, og hvor højt vandet vil stå. Det kan godt være, hvis C02-udledningen øges mere, at det så kan optræde oftere, altså en gang hver 50. år, at man når den ekstreme højde eller måske en gang hvert 20. år, hvis det går værre end man forudser. 

17 områder i alt er screenet både for konsekvenserne af vandløb, der løber over sine bredder og stigende vandstand i Limfjorden og Kattegat. Ud af disse 17 har man udvalgt fem områder, hvor der er størst risiko for forandringer som følge af klimaændringerne nemlig Hasseris, Guldbæk/Østerå, Halkjær Bredning/Vegger, de centrale havneområder og Storvorde/Lindenborg Å.

- Det er her, at vi har problematikkerne godt repræsenteret, som kan kopieres til nogle af de andre områder.

Nordjyske Stiftstidende Aalborg 4. juli  2010