Del artikel Print
Nyt varslingssystem for pollenallergikere

Nyt varslingssystem for pollenallergikere

Et forskningsprojekt med deltagelse af Institut for Folkesundhed og DMU, Aarhus Universitet samt Astma-Allergiforbundet, skal lave forbedrede modeller for udbredelsen af pollen i Danmark

I dag foregår målinger af pollen kun to steder i landet - i Viborg og København, og målingerne foregår manuelt ved, at man indfanger pollen på et filter og tæller forskellige slags manuelt.

Pollen-målingerne er derfor ganske usikre og giver kun et øjebliksbillede. Desuden kan det være svært at sige noget om, hvordan pollen-situationen er lokalt, langt væk fra København og Viborg.

Det nye projekt skal forsøge at bruge nogle af de avancerede modeller, man har udviklet i DMU til at give prognoser om luftforurening, til at at lave prognoser om pollen. Potentielt vil det kunne give pollenprognoser med en opløsning på helt ned til ti meter.

 - Computermodellen skal kunne varsle på 'dørtrinsniveau' og dermed give langt mere præcise prognoser end dem, man kan give i dag. Den skal simpelthen kunne komme med et pollenvarsel, der gælder lige dér, hvor allergikeren bor, siger professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, der leder den medicinske del af projektet.

På længere sigt er det forskernes forhåbning, at udvikle et bedre system til at måle pollen, så målingerne kan foretages automatisk og flere steder i landet.

Kilde: Videnskab.dk, artikel 8. juni 2009