Del artikel Print
"Vand i byer" skal redde byer fra oversvømmelse

"Vand i byer" skal redde byer fra oversvømmelse

Et nyt partnerskab "Vand i byer" skal tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder, som klimaforandringerne truer med.

Et nyt strategisk partnerskab under navnet "Vand i byer" er gået sammen om at udvikle innovative løsninger, der kan håndtere problemerne med de stigende nedbørsmængder i byerne og derved tage hul på mulighederne indenfor klimatilpasning.

Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale indenfor klimatilpasning. En ambition er bl.a. at finde løsninger, der giver vandværker adgang til nye teknologier, som skal forhindre sygdom blandt borgere pga. forurenet drikkevand. En anden ambition er at udvikle løsninger, hvor vi kan anvende fremtidens store nedbørsmængder som en ressource i stedet for, at disse skal udgøre et problem.

Mere end 75 aktører
Mere end 75 virksomheder, forskningsinstitutioner og kommuner er gået sammen i dette partnerskab, som ledes af Lektor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU. Flere kommuner har allerede meldt interesse for projektet og vil gerne "stå model" til afprøvninger af kommende løsninger. 

I Odense Kommune planlægges at etablere en helt ny bydel ved Syddansk Universitet, hvor partnerskabet får mulighed for at udvikle et samlet bæredygtigt vand-kredsløb for en hel bydel. Sammen med Københavns Kommune vil partnerskabet forsøge at gøre den nye bydel, der skal bygges i Nordhavn, til en "blå" by, hvor regnvandet genanvendes til rekreative formål, f.eks. til en vandlegeplads eller badebassin.

Finansiering
"Vand i byer" budgetteres til 100 mio. kr. over de næste fem år. Heraf har Rådet for Teknologi og Innovation allerede bevilget 25 mio. kr. og partnerne vil selv finansierer et tilsvarende beløb. Herudover forventer partnerskabet at de yderligere 50 mio. kr. vil komme fra forskellige offentlige og private finansieringskilder over de kommende år.