Del artikel Print
Risiko for oversvømmelse fra hav og fjorde skal vurderes

Risiko for oversvømmelse fra hav og fjorde skal vurderes

Bekendtgørelse om vurdering af risiko for oversvømmelser fra have og fjorde har været i høring.

Forslag til bekendtgørelse, der skal implementere EU's oversvømmelsesdirektiv for oversvømmelser fra havet og fjorde, har været i høring.

Ifølge udkastet skal klimaforandringerne tages i betragtning, når oversvømmelsesrisikoen fra have og fjorde skal vurderes.

Forslaget hedder "Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet". Ifølge denne skal Kystdirektoratet udarbejde en vurdering af oversvømmelsesrisiko og kommunerne skal udarbejde risikostyringsplanerne. Høringsfasen blev afsluttet den 18. januar.

EUs oversvømmelsesdirektiv

Oversvømmelsesdirektivet forpligter medlemslandene til at udpege områder, der er i risiko for at blive oversvømmet og udarbejde kort, der viser det mulige oversvømmelsesomfang og værdier, der kan blive påvirket. Udpegningen skal ske senest i 2011 og kortene i 2013. Derefter skal der udarbejdes risikostyringsplaner til begrænsning af konsekvenserne af oversvømmelserne.

 

Et lovforslag, der implementerer direktivet for oversvømmelser fra søer og åer, blev vedtaget i Folketinget den 15. december 2009. For søer og åer kan klimaændringerne tages i betragtning i første planperiode fra 2011 og skal tages i betragtning ved revurderingen, der senest skal finde sted efter 6 år.