Del artikel Print
Hvede klædes på til fremtiden

Hvede klædes på til fremtiden

En række forskere er gået igang med at forberede fremtidens hvede, som skal kunne tåle de klimaforandringer vi allerede idag kan mærke. Dette skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Klimaforandringerne kan allerede i dag mærkes, men fremtiden forudsiges at byde på endnu mere ekstreme vejrsituationer. Der er bl.a. i Europa oplevet en kombination af ekstrem tørke og ekstrem varme om sommeren, og dette påvirker forholdene for landbruget. Det er derfor blevet nødvendigt at udvikle klimatilpassede afgrøder, der kan klare klimaforhold som varme, vandmangel og meget varierende vejrforhold.

En række forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og fra Københavns Universitet vil nu arbejde sammen i et projekt, hvor nye klimatilpassede vinterhvedesorter, der både kan klare varme- og tørkestress, skal udvikles. Kornsorten hvede er nemlig en af de primære kornsorter i verden, som udgør cirka 30 procent af verdens samlede kornproduktion. Projektet støttes af Fødevareministeriet.

Der vil både deltage plantefysiologer, genetikere og modelforskere fra flere forskellige institutter på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og fra KU-Life i forskningsprojektet. Projektet vil nemlig indebære en stor tværfaglighed, hvor både klimaets variationer, planternes reaktioner, effekterne på kvalitet og udbytte samt udvikling og anvendelse af diverse metoder skal betragtes.

Forskningsprojektets formål er at identificere væsentlige mekanismer, der skal til for, at hvedeplanten kan opretholde et højt og stabilt produktionsniveau under variable klimaforhold. Dette vil omfatte undersøgelser af plantens evne til at tilpasse sig tørke- og varmestress. Her skal bl.a. undersøges hvedeplantens evne til at forbruge vand effektivt og plantens anvendelse lys og kulstof i fotosyntesen.

Første skridt for forskerne er at finde de hvedeplanter, der kan klare høje temperaturer, og derefter undersøges de mest egnede sorters kvalitet ved dyrke dem i marken til sommer. De bedste sorter skal så krydses med hinanden, så forsøget kan blive gentaget, dog med fokus på at finde de varmetolerante planter, der også er gode til at klare tørke. 

Et andet formål med projektet er også at udvikle nye metoder til at screene afgrøder for tørke- og varmetolerance og at udvikle nye modeller, som kan måle, hvor effektive disse egenskaber er under forskellige klimascenarier.