Del artikel Print
CONWOY

CONWOY

Hvad vil de forventede klimaforandringer betyde for havene og de ferske vandes tilstande i og omkring Danmark? Dette spørgsmål behandler forskningsprojektet CONWOY

CONWOY står for: Consequences of weather and climate changes for marine and freshwater ecosystems - Conceptual and operational forecasting of the aquatic environment.

Forskere fra 7 danske forskningsinstitutioner og universiteter har sammen med 2 samarbejdspartnere i CONWOY projektet undersøgt, hvad de forventede klimaforandringer vil betyde for havene og de ferske vandes tilstande i og omkring Denmark. Projektet forløb fra 2002 til 2006 og var støttet af Forskningsstyrelsen og Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd med en samlet bevilling på 23,6 mio. kr.

Formål med CONWOY var at udvikle en grundlæggende videnskabelig forståelse for vekselvirkningerne mellem vejret/klimaet og de biogeokemiske, biologiske og fysiske processer, der definerer de akvatiske områder i og omkring Danmark. Projektet indeholdt tre hovedelementer: (1) udledning af empiriske sammenhænge på baggrund af historiske data/observationer, palæolimonologi og meteorologiske tidsserier; (2) eksperimentelle og observationelle studier af udvalgte økologiske processer, som påvirkes af klimaændringerne; (3) udvikling af integrerede klima- og økosystem-modeller bl.a. for at kunne lave operationelle prognoser.

Et af projektets hovedresultater er bogen "Vand og vejr om 100 år - klimaforandringer og det danske vandmiljø" (udgivet på forlaget Hovedland 2006; redigeret af Morten Søndergaard, Brian Kronvang, Morten Pejrup, og Kaj Sand-Jensen), der beskriver, hvorledes klimaændringer beregnet for 2071-2100 forventes at påvirke de økologiske forhold i danske vandområder. Formålet med bogen er både at belyse de forandrede forhold, som dyr og planter, vil opleve, såvel som de samfundsmæssige forandringer og konsekvenser. Bogen gennemgår således klimaforandringernes betydning for vandløb, søer, havet og de kystnære områder, fisk og fiskeri, landbrug samt natur, mennesker og samfund.

Følgende institutioner deltog i CONWOY projektet: Ferskvandsbiologisk Laboratorium og Geografisk Institut, Københavns Universitet; Afdelingen for Marin Økologi, Aarhus Universitet; Syddansk Universitet; DMI; DMU; Danmarks Fiskeriundersøgelser (nu: DTU Aqua), DHI og GRAS.