Del artikel Print
Statsvejene forberedes på klimaændringerne

Statsvejene forberedes på klimaændringerne

Fremtidens øgede regnmængder indgår i Vejdirektoratets arbejde, når vejanlæg skal planlægges og projekteres. Det skriver fagbladet Byggeteknik

Vejdirektoratet, der har ansvaret for de statslige veje, har gennem længere tid indstillet sig på de konsekvenser klimaforandringerne vil få for de statslige veje og bidrager derfor løbende til kvalificering af de vejtekniske og økonomiske konsekvenser ved forskellige klimascenarier.

Den største udfordring bliver de store vandmængder, der skal  afledes.

- I Vejdirektoratet planlægger og projekterer vi afvandingssystemet, så det i en række væsentlige forhold er modstandsdygtigt i forhold til øgede regnmængder, siger Anders Plovgaard, der er afdelingsleder for Projekt og Udbud under Vejdirektoratets Anlægsdivision.

For eksempel øges sidefaldet, når Vejdirektoratet udbygger eksisterende veje, så overfladevandet løber hurtigere ud til rendestensbrøndene.  Hertil kommer en række mindre generelle, men væsentlige anlægstekniske forhold, som sikrer, at afvandingssystemet i statens veje er tidssvarende og holdbart.

Anders Plovgaard påpeger, at der er en væsentlig forskel i afvandingen af kommuneveje i byområder og så de motorveje, motortrafikveje og større landeveje, som Vejdirektoratet har ansvaret for. Modsat de bynære veje, så har Vejdirektoratets afvanding en meget stor regelmæssighed.

-Vi lider ikke af, at der løber overfladevand til fra alle mulige områder i en klondykeagtige struktur, som for eksempel i kommunerne. Vi samler vand ind fra et veldefineret område og fjerner det fra vejen. Igen og igen. Det betyder, at længerevarende regnskyl eller et mere kraftigt regnskyl også fremover samles sammen og fjernes uden store forsinkelser eller opstuvninger, siger Anders Plovgaard.

Kilde: Byggeteknik, 12. februar. Maskin sektor, side 5