Del artikel Print
Skoven har vokseværk

Skoven har vokseværk

Forskere har fundet ud af at skovene i det østlige USA er begyndt at vokse hurtigere. De mener at klimaændringerne er den primære årsag

En ny undersøgelse, udført af amerikanske skovøkologer, påviser at skovene i det østlige USA vokser hurtigere, end de har gjort i de seneste 225 år. Forskere fra Smithsonian Environmental Research Center i USA, har i mere end 20 år fulgt træernes vækst i en stribe løvskovsbevoksninger i Maryland i det østlige USA.

Deres opmålinger har vist, at skovens tilvækst foregår langt hurtigere end forventet. Faktisk har de opdaget, at skoven i gennemsnit vokser 2 tons per hektar om året - ekstra.
Forskerne prøver nu at finde årsagen til den hurtigere trævækst, men det er ikke nemt at vurdere hvordan og hvor meget væksten af en skov forandrer sig.
De træer som skovøkologerne undersøger, vil nemlig højst sandsynligt leve længere end forskerne selv. Derfor kan forskerne ikke følge hele livsforløbet af hvert enkelt træ eller skovbevoksning.

Undersøgelsen af den aktuelle vækst i bevoksningerne, med varierende alder fra 5 til 225 år, viste, at væksten i de seneste år var accelereret. Faktisk viste det sig, at 90 % af de undersøgte bevoksninger voksede mellem 2 og 4 gange så hurtigt som forventet. Forskerne kunne også fastslå, at den hurtigere vækst var et nyt fænomen. Hvis væksten hele tiden havde været på samme niveau som nu, ville mængden af biomasse i skovene have været meget større end den rent faktisk er.

Siden forskerne påbegyndte deres undersøgelser i 1987 er CO2-niveauet i atmosfæren steget med 12 %. Samtidig er den gennemsnitlige temperatur steget med næsten tre tiendedele grader og vækstsæsonen er forlænget med 7,8 dage. Forskerne mener, at det er en kombination af disse tre faktorer, der har forårsaget skovens forøgede biomassetilvækst.

Skoven er den mest effektive naturlige kulstofoptager på landjorden. Faktisk binder skoven 80 % af al den kulstof der er bundet i landjordens økosystemer. Skove spiller derfor en meget vigtig rolle i det globale kulstofkredsløb og i hele klimadebatten. Og derfor kan selv små ændringer i skovenes vækst påvirke både vejrmønstre, næringsstofkredsløb, klimaændringer og biodiversitet betydeligt.

Økosystemers respons er et af de store usikkerhedsmomenter når man prøver at forudsige konsekvenserne af klimaændringerne. En nærmere indsigt i hvordan systemerne påvirkes mangler stadig at blive undersøgt.


kilde: www.trae.dk