Del artikel Print
Bølge af vandskader truer

Bølge af vandskader truer

Et nyt studie fra universitetet i Bern viser, at risikoen for stormfloder stiger i fremtiden, hvis IPCC’s A2 scenarie bliver virkelighed.

De danske kyster vil blive hårdt ramt af en stigning i vandstanden i de kommende år - også mere end landene omkring os, skriver Jyllands-Posten på baggrund af en ny rapport.

Universitetet i Bern og det schweiziske genforsikringsselskab Swiss Re, der arbejder med at genforsikre forsikringsselskaber mod ekstreme risici har i et stort studie af de forsikringsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne kunnet konkludere, at omfanget af erstatninger fra vandskader kan øges markant. Studiet er fokuseret på landene omkring Nordsøen og er stadig under udarbejdelse.

Baseret på en beregnet  37 cm gennemsnitlig vandstandsstigning i Nordsøen om 100 år har Swiss Re beregnet, at skadesomfanget risikerer at blive øget med 36-55% sammenlignet med det niveau vi kender i dag. Med andre ord kan det der i dag svarer til en 100-års hændelse om hundrede år risikere at optræde hvert femte år i gennemsnit.

Skadesomfanget for værdier på den jyske vestkyst kan uden klimatilpasning risikere at øges med 900 % som følge af kraftigere stormfloder.

Swiss Re peger på behovet for offentlige-private partnerskaber for at håndtere udfordringerne, idet skaderne kun forventes at ramme ganske få lodsejere, der er i risikozonen, og der næppe foreligger et markedspotentiale.

Kilde: Jyllands-Posten den 12. februar 2010, erhverv & Økonomi, side 1 og 5.