Del artikel Print
NORD-STAR – nyt nordisk center med fokus på tilpasning

NORD-STAR – nyt nordisk center med fokus på tilpasning

NORD-STAR – nyt nordisk center med fokus på tilpasning

Det nye Nordic Centre of Excellence (NCoE) NORD-STAR har som vision, at give de nordiske lande muligheden for at udvikle og implementere strategier for at tilpasse sig de uundgåelige klimaændringer og utilsigtede konsekvenser af klimapolitikken

Forskningen i centret er tilrettelagt med henblik på at danne et forbedret grundlag for bl.a. strategiudvikling og beslutninger.
Dermed kan projektet bidrage til, at de nordiske lande kan bibeholde konkurrencefordele, samt yderligere identificere omkostningseffektive tiltag indenfor klimatilpasning. 

Et centralt mål for NORD-STAR er at udvikle lettilgængelige, praktiske og ikke mindst brugervenlige værktøjer, som skal styrke kapaciteten til tilpasning hos bl.a. planlæggere i administrationen, industrien og beslutningstagere i de nordiske lande. Formidling af resultaterne er en vigtig og integreret del af projektet.  

Centret ser sig selv som et nordisk resursecenter, der kan tilbyde bl.a. myndigheder, en bred sammensætning af kompetencer indenfor tilpasning.  

Uddannelse er også et centralt element i centret og er sikret via en nordisk alliance mellem anerkendte universiteter og institutioner. Uddannelsesprogrammet skal have fokus på løsningsorienterede metoder, hvor studerende og forskere kan integrere analyse, syntese og kommunikation.

NORD-STAR er finansieret via Nordisk ministerråds Top-forskningsinitiativ og har deltagere fra alle de Nordiske lande, samt USA. Projektet er femårigt med start i januar 2011. Prof. Michael Goodsite fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet står i spidsen for projektet.